FERTILITZACIÓ | 04/09/2018  Ruralcat

Nous Fulls informatius dels Plans per a la millora de la fertilització agrària al Vallès, Osona i les comarques gironines

L’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes ha editat el Full informatiu número 13 del Pla per a la millora de la fertilització agrària a Osona, el número 17 corresponent al Vallès i el número 18 a les Comarques Gironines, dedicats a la fertilització de la colza en presembra del cultiu i a les estratègies de fertilització en raigràs.

Colza farratgera (font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes)

Colza farratgera (font: Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes)

Els nous Fulls informatius dels Plans per a la millora de la fertilització agrària a les comarques gironines, Osona i el Vallès expliquen l’estratègia a seguir per tal d’assolir la màxima eficiència en les aplicacions de fertilitzants en la colza, com és el fet de plantejar la fertilització en, almenys, dues aplicacions i prioritzar l’ús de dejeccions ramaderes. 

També detallen l’objectiu de la fertilització de fons (presembra) en aquest cultiu i els paràmetres clau per assolir valors alts de biomassa: la sembra primerenca i la fertilització de fons ajustada. Aquest apartat també inclou una taula on s’indica la dosi recomanada de N (kg/ha) en fons segons l’adob aplicat.

Pel que fa a les estratègies de fertilització en raigràs, que té una alta variabilitat de maneig que condiciona la seva gestió, es defineixen els dos paràmetres per assolir produccions adequades, que són el moment de fertilitzar i la dosi que cal aplicar. Per últim, els fulls informatiu inclouen una taula de recomanacions d’aplicacions i els percentatge de la dosi total a aplicar en cada moment.

L’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

L’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes treballa juntament amb les universitats i els centres de recerca per optimitzar l’ús de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, impulsant diverses actuacions que han acabat consolidant-se en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya (PMFAC).

Des de l’Oficina pots accedir a tota la informació de la Xarxa PMFAC:

Xarxa de Plans i camps d’assaig 

Fulls informatius de cada Pla 

Resultats dels camps d’assaig 

Els Plans en xifres 

Galeria d’imatges 

A l’Oficina també es por trobar més informació per millorar la gestió de la granja i la fertilització òptima al camp, així com orientació per fer els tràmits administratius d’oficina.

Per a més informació es pot contactar al correu electrònic fertilitzacio.daam@gencat.cat o al telèfon 973 22 08 68.