AJUTS | 06/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts als aliments amb distintius d'origen, qualitat i artesanals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual es modifica les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya aprovades mitjançant l'Ordre AAM/240/2011, de 16 de setembre, i convoca els corresponents a 2012. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol.

 El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat, han estat prioritats de l’Administració i per aquest motiu, el DAAM dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i estatal de qualitat, concretament els que gaudeixen d’un distintiu comunitari de Denominació d’Origen Protegida (DOP), Indicació Geogràfica Protegida (IGP), Denominació d’Origen vitivinícola Protegida (DOP), Indicació Geogràfica Protegida vitivinícola (IGP), i Especialitat Tradicional Garantida (ETG). Aquests distintius possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció o elaboració i estan regulats a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola.

 D'altra banda, l’artesania alimentària també regulada per la Llei 14/2003 es defineix com l’activitat d’elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal artesana. L’artesania ocupa un punt important d’inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l’alimentació. Les entitats associatives d’artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen a les persones associades assessorament i informació sobre l’adaptació a les noves tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per a assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmenti el coneixement de la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya (2007-2013) preveu una mesura per a fomentar els distintius d’origen i qualitat dels programes de qualitat d’aliments però només per als productes registrats a la Comissió Europea (CE) i els lligats amb la producció. I mitjançant l’Ordre AAM/240/2011, de 16 de setembre, es varen aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya.
 Atesa la ferma voluntat del Departament de fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya, es publica aquesta Ordre d’ajuts per als distintius d’origen i qualitat DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement transitori, que no es poden acollir al PDR, i per a la certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP i IGP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG, així com per a la promoció de l’artesania alimentària.
 Aquests ajuts aniran a càrrec d'una partida pressupostària del DAAM per a l’any 2012, dotada amb un import màxim de 270.000 euros, distribuït de la manera següent: 50.000 per a la promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement transitori; 160.000 per a la certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP vitivinícoles, DOP, IGP i ETG; i 60.000 euros a la promoció de l’artesania alimentària a Catalunya.
 Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre l’1 de gener i el 15 d’octubre de 2012, ambdós inclosos, i justificar-les davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el 20 d’octubre de 2012, per tal que, com a màxim el dia 10 de desembre de 2012, es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.