SECTOR VITIVINÍCOLA | 17/07/2012  RuralCat/DAAM

El DAAM i el sector rebutgen el Pla de reestructuració de la vinya i el vi proposat pel Ministeri

Durant la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAMM) i altres institucions i organismes, s'han afegit públicament al posicionament conjunt contra la proposta de repartiment dels fons europeus proposat per l'Estat, tal i com ja van fer la setmana passada en un comunicat comú la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), la Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l'Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA).

 Així doncs, Catalunya s'ha convertit en l’única Comunitat Autònoma que s’hi ha mostrat directament en contra de la proposta que aprovada en Conferència Sectorial, a causa de la convicció de que el repartiment no afavoreix els interessos catalans i prima aspectes com la superfície i el valor o potencial invers de producció vitivinícola, aquest darrer amb un percentatge excessiu en relació a altres subactuacions com les de vins emparats en Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP). No obstant això, el DAAM ha informat que, gràcies a la pressió exercida des de Catalunya, el Ministeri s’ha compromès a incrementar el percentatge de repartiment pel criteri de vins emparats en IGP en detriment del de potencial vitivinícola.

 Des del sector s’ha coincidit en què es tracta d’una qüestió que provoca importants greuges històrics a Catalunya i que en cal continuar insistint per a negociar una solució política que passi per la regionalització del “sobre estatal” i el seu corresponent repartiment i per l’homogeneïtzació dels criteris aplicables en els plans, especialment els relatius a la limitació de la superfície que es pot acollir als mateixos i al fet que no es contempli la compatibilitat d’ajudes a la reestructuració per a aquells beneficiaris que perceben ajuts de pagament únic (destil·lació).

 

Altres temes i novetats

El director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Jordi Bort, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Marià Morera, va presidir, aquesta Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi, duta a terme als Serveis centrals del DAAM a Barcelona, i que va comptar amb la presència de les Organitzacions Professionals Agràries, Unió de Pagesos, ASAJA-AEALL i JARC, la FCAC, els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen Pla de Bages, Costers del Segre, Conca de Barberà, i Catalunya, el Consell Regulador de la Denominació “Cava”, l’Institut del Cava, i l’Associació Vinícola Catalana .
 
En el decurs de la taula es va realitzar una exposició molt detallada de les mesures incloses en el pla de suport al sector vitivinícola durant la campanya 2011-2012 i 2012-2013, especialment pel que fa a les mesures del pla de reestructuració de la vinya i de la promoció de països tercers i les mesures d’inversions. En aquest sentit, es va explicar que l’assignació a Catalunya per als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per a la campanya 2011-2012 va ser de 8,2 M€. En aquests moments, i un cop efectuats els pagaments pendents de la campanya 2010-2011 per un import de 5,3 M€, s’ha iniciat el procediment per al pagament de l’actual campanya, corresponent a 1.180 expedients, amb un import subvencionable esperat de 13 M€, dels que ja se n’ha pagat amb bestreta 2,9 M€ als professionals que van presentar sol•licitud el passat mes d’abril.
 
 Pel que fa a l’actuació de promoció de vins en països tercers, l’import de les resolucions per a la mateixa campanya ha estat de 10,4M€, corresponents a 283 programes.
 
La taula també va efectuar un repàs exhaustiu de les novetats que comporta la proposta de reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) presentada per la Comissió en el sector vitivinícola, i en especial en qüestions com la incorporació al règim de pagament únic o la liberalització dels drets de plantació, aspecte sobre el que se n’ha refermat la total oposició que ja es va fer palesa en el document de consens amb el sector sobre la reforma de la PAC que el DAAM va vehicular al Govern central i a les instàncies comunitàries. En aquest sentit, s’ha informat de les gestions que ha dut a terme el Departament per a què els europarlamentaris catalans hagin presentat tot un seguit d’esmenes al projecte de reforma, que hores d’ara ja han estat elevades i que, entre altres, contemplen el manteniment dels drets de plantació.
 
 Respecte a les novetats previstes per a la campanya d’enguany,  es va  informar de les modificacions introduïdes en la targeta vitivinícola única i la seva gestió “on line”, del sistema de declaració de pesatges a través del Registre Vitivinícola de Catalunya, així com de la convocatòria de drets de replantació de la reserva.
 
 Finalment, es va portar a terme un repàs de les mesures que contempla la Directiva 128/2009/CE, d’ús sostenible dels plaguicides, i de la seva repercussió i afectació al sector de la vinya i el vi, tal i com es ve fent de manera recurrent els darrers mesos en totes les taules sectorials.