AJUTS | 19/07/2012  RuralCat/DAAM

Ajuts a les infraestructures de biodigestió de purins porcins

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins, per ORDRE AAM/213/2012, de 10 de juliol (DOGC núm. 6173 - 18/07/2012). El termini per fer les sol·licituds finalitza el 18 d'agost de 2012.

 Aquests ajuts s'adrecen a fomentar la biogestió de purins porcins per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i facilitar el tractament del nitrogen dels purins en les zones vulnerables o amb alta concentració ramadera. Permeten aplicar tecnologies complementàries de millora de la gestió del nitrogen (separació sòlid/líquid, eliminació, etc.) i maximitzar el tractament de purins en les plantes de codigestió.

Es poden beneficiar els titulars d'explotacions ramaderes intensives, els titulars de basses col•lectives que són propietat de persones jurídiques i els titulars d'instal·lacions de tractament individual o centralitzat de purins.