MEDI NATURAL | 01/08/2012  RuralCat/DAAM

El Govern aprova el decret sobre la pesca-turisme i aqüicultura

Regula per primera vegada a Catalunya l'exercici de la pesca-turisme i el turisme pesquer i aqüícola en aigües marítimes i continentals.

 El Consell Executiu ha aprovat avui el decret sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya que regula, per primera vegada a Catalunya, l’exercici d’aquestes activitats. L’objectiu és fomentar la diversificació econòmica del sector pesquer, la promoció dels productes i l’apropament del sector a la ciutadania des de diferents perspectives, com ara la cultural, la gastronòmica, la tecnològica o la social. 

 
Des de fa uns quants anys el sector de la pesca, l’aqüicultura i el marisqueig demana la possibilitat de complementar les seves rendes amb l’oferta d’activitats de caràcter turístic, educatiu i cultural. A més, també creix la demanda de la societat civil d’activitats relacionades amb el mar i les tradicions d’aquest entorn.
 
La regulació també ha de servir per revaloritzar els productes de la pesca, el marisqueig i l’aqüicultura de Catalunya i els diferents oficis relacionats i promoure la recuperació de la cultura, les tradicions i el patrimoni vinculat a les activitats i als oficis relacionats amb aquestes professions.