FRUITA | 16/08/2012  RuralCat/DAAM

Instruccions per modificar els plans i ajuts a la reconversió de plantacions de fruita dolça

En referència als ajuts a la reconversió de plantacions de fruita dolça 2012-2013, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre reguladora dels ajuts AAM/328/2011, de 15 de novembre, per al qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, caldrà comunicar els canvis que es realitzin als plans inicialment aprovats abans de procedir a realitzar la visita de certificació per part dels tècnics del DAAM, per tal de poder comprovar que els canvis poden ser acceptats. En cap cas es podrà incrementar ni la superfície ni l'import inicialment resolt.

 Els canvis que afecten a la convocatòria 2012 es poden sol·licitar fins a la visita de certificació 2012 i poden ser els següents:

  • Canvis de varietat, s'acceptaran sempre que la varietat que planti sigui diferent a la que s'arrenca.
  • Canvis d’espècie, caldrà tindre present que si la nova espècie de plantació té un mòdul superior, no es podrà incrementar l'ajut, i si la nova espècie té un mòdul inferior, es recalcularà l'ajut a la baixa.
  • Retards d'actuacions, si se sol•licita aquesta modificació no s'ha de renunciar a la sol•licitud d'ajut per la campanya 2012.
  • Canvis de parcel·les d'arrencada i/o plantació.
 
Els canvis que afecten a la convocatòria 2013 es poden sol·licitar des d'ara i fins abans de la visita de certificació corresponent i poden ser els següents:
  • Canvis de varietat, s'acceptaran sempre que la varietat que planti sigui diferent a la que s'arrenca.
  • Canvis d’espècie, caldrà tindre present que si la nova espècie de plantació té un mòdul superior, no es podrà incrementar l'ajut, i si la nova espècie té un mòdul inferior, es recalcularà l'ajut a la baixa.
  • Canvis de parcel·les d'arrencada i/o plantació.