HORTA I FRUITA | 30/08/2012  RuralCat/AFRUCAT

Afrucat denuncia traves a l'exportació de fruites i hortalisses

Afrucat, Asociació Empresarial de Fruita de Catalunya, alerta que a partir del proper dia 1 de setembre les duanes catalanes que inspeccionen els camions de fruites i hortalisses que surten de l'estat deixaran de funcionar els dissabtes. Aquesta mesura afectaria a una mitjana de 4.000 camions anuals que travessen les fronteres en cap de setmana.

 Segons Manel Simon, director general d'Afrucat, "això pot provocar que molts camions amb fruites i hortalisses que van a l'exportació es vegin obligats a retardar l'enviament de la mercaderia o a buscar altres duanes on passar els controls". Simon afegeix que "la situació s'agreuja tenint en compte que les duanes franceses no faran controls fitosanitaris a mercaderies que no siguin del seu país, el que forçaria els camions espanyols a buscar duanes a Bèlgica, Holanda o fins i tot Lituània, amb la corresponent problemàtica pel que fa a impostos i amb un increment dels costos de la inspecció que poden arribar a ser fins a set vegades superiors".

La duana de Lleida no treballa habitualment en dissabte, malgrat les reivindicacions del sector fruiter lleidatà, però la de Vilamalla a Girona sí que ho fa i és la que canalitza tots els camions catalans i de tot el litoral espanyol. Arrel de jubilacions dels funcionaris i del fet que s'ha passat de tres inspectors a un en aquest darrer any, el funcionament de la duana serà exclusivament de dilluns a divendres.
 
Un altre dels canvis que afectarà les exportacions de fruites i hortalisses, a partir del proper 15 de setembre, serà que la duana de Vilamalla no inspeccionarà cap camió amb destí a Rússia que no sigui de les comarques gironines.
 
Anualment uns 20.000 camions de fruites i hortalisses passen per la duana gironina, dels que un 20% ho fan en dissabte. Del total dels camions, la meitat tenen Rússia com a destí final.
Tot i que els protocols en matèria de fruites i hortalisses de les duanes els marca el Ministeri d'Agricultura, el seu personal depèn del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, essent directament el subdelegat del govern de Girona el que ha autoritzat el canvi en els horaris de funcionament.