GRUPS OPERATIUS | 17/09/2018  Ruralcat

El projecte “Control biològic de plagues en plantacions comercials de pomeres” constata que la protecció amb malla de polietilè permet reduir l’ús d’insecticides

Aquest projecte de cooperació per a la innovació (Grups Operatius) ha estat liderat per Giropoma Costa Brava, SL, amb la col·laboració de les empreses Pareta Rubau, SL, Ultpoma, SL, i la Fundació Mas Badia.

Aspecte d’una de les finques participants en el projecte (font: DARP)

Aspecte d’una de les finques participants en el projecte (font: DARP)

L’objectiu principal del projecte ha estat fonamentar la defensa de plagues de pomeres protegides amb xarxa de polietilè en el control biològic. Així mateix, el projecte ha contribuït a defensar l’ús dels mètodes alternatius als fitosanitaris, modernitzar les explotacions fructícoles prioritzant mètodes de defensa de baix impacte mediambiental i fomentar la cooperació per a la innovació entre el sector productor i la recerca. 

El projecte, que es va iniciar el 2015 i va finalitzar el 2017, ha consistit en aplicar una estratègia global de defensa de plagues fonamentada en el control biològic en dues plantacions comercials de pomeres, protegides per la part superior amb malla antipedregada, i lateralment, per malla antiinsectes. Les actuacions realitzades s’han orientat principalment al control biològic d’àfids, en particular el pugó gris (Disaphys plantaginea), pugó verd (Aphis pomi) i pugó llanós (Eriosoma lanigerum). 

 

                                                                

                                                                                       Detall de pugons parasitats en una fulla de pomera.

Durant el projecte s’han adoptat les mesures necessàries per a facilitar el control biològic de les plagues d’àfids i Pseudococcus viburni. Aquestes mesures van consistir en la protecció passiva de les plantacions amb malla de polietilè, l’aplicació de tractaments a la tardor per dificultar la posta dels adults de pugó gris que retornen a la plantació, i la instal·lació de refugis per auxiliars i l’alliberaments de depredadors procedents de biofactories. 

                                          

                         Hotels d’insectes per a refugi de fauna auxiliar (esquerra) i refugis per tisoretes (dreta) instal·lats a les finques participants en el projecte.    

Entre les conclusions obtingudes, s’ha constatat que l’alliberament exclusiu de fauna auxiliar en plantacions protegides amb malla de polietilè no ha estat suficient per aconseguir el control biològic de les espècies objectiu, tot i que amb la integració de les pràctiques agronòmiques s’ha millorat els resultats i s’ha aconseguit el control biològic de pugons en una de les plantacions. El control de les plagues de corc i mosca ha estat satisfactori. Així doncs, s’ha pogut determinar que en plantacions protegides es pot reduir de forma significativa el nombre d’insecticides, malgrat que cal reforçar l’estratègia de defensa de pugons incorporant mètodes complementaris i compatibles amb la utilització de fauna auxiliar per incrementar les possibilitats d’èxit en el control biològic d’aquestes plagues.

Els resultats obtinguts s’han difós a través de diverses jornades tècniques celebrades al llarg dels dos anys de durada del projecte.

Un Grup operatiu és un partenariat en el que els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.