AGROALIMENTACIÓ | 07/09/2012  DAAM

El Laboratori Agroalimentari amplia l'abast d'acreditació

Després de la darrera auditoria de L'Entidad Nacional de Acreditación, conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, el Laboratori Agroalimentari ha ampliat la relació de procediments analítics acreditats. L'ampliació de l'acreditació inclou assaigs que realitza el Laboratori Agroalimentari tant en les seves instal·lacions de Cabrils com en les del Laboratori d'Olis de Reus.

Font: DAAM.

Entre les novetats destaquen, en l’àmbit de l’alimentació animal el pinso: 

PINSO: Enrofloxacina i Bacitracina per cromatografia de líquids.

En l’àmbit de l’alimentació humana destaca:

OLIS VEGETALS: Residus de plaguicides per cromatografia de gasos; Humitat i matèries volàtils en olis vegetals per gravimetria; Impureses insolubles en olis vegetals per gravimetria; Èsters metílics i etílics per cromatografia de gasos.

CONSERVES VEGETALS I ARRÒS BLANC: Requisits de qualitat. 

SUCS DE FRUITA: Sucres per cromatografia de líquids.

També que s’ha incorporat la tècnica microbiològica:

AIGUA (aigües de consum i aigües envasades i de font): Recompte en placa de microorganismes mesòfils a 22ºC i 37ºC

 
El nou abast d’acreditació de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per assaigs de productes agroalimentaris segons expedient 157/LE309 d’ENAC es recull l’annex Tècnic Rev.16, en breu consultable a la web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’ENAC. 
 
Globalment l’acreditació del Laboratori Agroalimentari contempla anàlisis per tècniques fisico-químiques de productes agroalimentaris, l’abast obert en compliment de la nota tècnica 19 (acreditació d’anàlisis de residus de plaguicides en aliments), l’anàlisi sensorial de l’oli d’oliva verge i les anàlisis microbiològiques en aigües. En total ja són 80 els procediments acreditats que suposen més del 70% de les anàlisis emeses pel laboratori.
 
Aquesta ampliació és un pas més en la millora de l’oferta de serveis analítics del Laboratori Agroalimentari, gràcies a la tasca que realitza a Cabrils i a Reus, i que fa que continuï demostrant i ampliant la seva competència tècnica en matèria d’anàlisis de productes agroalimentaris per a requeriments de control analític oficial.