AJUTS | 14/09/2012  AJUTS

Convocatòria d'ajuts a les agrupacions de productors d'oví i cabrum

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) convoca els ajuts les agrupacions de productors d'oví i cabrum corresponents a 2012, per ORDRE AAM/258/2012, de 14 de setembre (DOGC núm. 6213 - 14/09/2012). El termini de sol·licitud comença 15 de setembre i 15 d'octubre.

 Aquests ajuts tenen per objectiu aplicar mesures per pal·liar les dificultats d'aquestes explotacions ramaderes amb la finalitat de garantir l'activitat i viabilitat del sector.

El sector de l’oví i del cabrum, de dimensions petites en termes absoluts dins del sector agrari, és important per la seva forta implantació territorial i en molts casos va lligat a l’aprofitament extensiu de zones no aptes per a altres aprofitaments. La situació actual del sector ramader, en general, i en especial el d’oví i cabrum, ateses les pujades de preus de les matèries primeres per a alimentació animal, la situació sanitària i les dificultats estructurals, fa que calgui aplicar mesures per pal·liar les dificultats d’aquestes explotacions ramaderes amb la finalitat de garantir l’activitat i viabilitat del sector.

Una mesura eficient per ajudar el sector a superar aquests reptes han estat els ajuts a la constitució d’agrupació de productors que es van posar en marxa des de 2008 amb la finalitat d’estimular la comercialització en comú i la promoció de la producció nacional, i que la Comissió Europea va declarar compatibles amb l’article 87.3.c) del Tractat CE mitjançant l’autorització del règim N 86/2008.