AJUTS | 04/10/2018  Ruralcat

Convocatòria d'ajuts per executar programes de sanitat animal pel 2018

L'objectiu dels ajuts, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), és compensar els ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals.

Els ajuts van destinats a les agrupacions de defensa sanitària que estiguin reconegudes com a tals o que estiguin en tràmit de reconeixement, que duguin a terme algun dels programes sanitaris de porcí, cunicultura, cabrum, oví i de la producció de mol.luscs detallats a les bases reguladores. 

Són susceptibles de ser subvencionades les despeses derivades de l'execució dels programes i les actuacions sanitàries corresponents a controls sanitaris, proves diagnòstiques, anàlisis de laboratori i altres mesures de diagnòstic, la compra i aplicació de vacunes i autovacunes, medicaments veterinaris (excepte els antibiòtics), biocides i altres productes zoo sanitaris, i el sacrifici dels animals malalts o sospitosos, incloses les despeses de l'actuació professional del personal veterinari de l'agrupació de defensa sanitària, sempre que aquesta mesura no hagi estat establerta per l'Administració en compliment de la normativa vigent. 

Les persones sol·licitants han d'haver realitzat les actuacions objecte dels ajuts entre el 2 de setembre de 2017 i l'1 de setembre de 2018.

Els ajuts, per un import total 585.000€, es poden sol·licitar fins a 10 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC núm. 7715 de 28 de setembre de 2018.