REFORMA DE LA PAC | 20/09/2012  DAAM

Pelegrí es reuneix amb el president de la Comissió d'Agricultura del Parlament europeu

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí ha mantingut diverses reunions a Brussel·les per fer intercanviar informació i opinions amb els responsables de la Comissió d'Agricultura del Parlament europeu i també amb els eurodiputats per conèixer de primera ma com s'està tramitant la reforma de la PAC i també la negociació de les al·legacions presentades pels diferents països i per fer èmfasi en la necessitat que siguin tingudes en compte també les especificitats de territoris com el de Catalunya que ha presentat un document de posicionament i al·legacions consensuat amb el conjunt del sector i dels seus representants.

Així, el conseller es va reunir amb el president de la Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu, Paolo de Castro, i també amb Luis Manuel Capoulas, Ponent de propostes de la Comissió de Pagaments Directes i Desenvolupament Rural del Parlament, membre i ponent de la Comissió del Parlament europeu que defensa les propostes dels dos reglaments més importants de la nova PAC.

Posteriorment, es va reunir amb un grup d’eurodiputats i portaveus de diferents grups polítics (CiU, PP i PSOE) amb representació a la Comissió d’Agricultura del Parlament europeu i ha mantingut reunions amb el Director general Adjunt de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea, Joao Pacheco, i Georg Haüsler, cap de Gabinet del Comissari d’Agricultura, Dacian Ciolos.

El conseller ha valorat positivament els contactes mantinguts dels quals es dedueix que una bona part de les al·legacions i posicionaments que es feien des de Catalunya al nou Reglament de la PAC 2014-2020 previsiblement seran tingudes en compte i incorporades en el nou reglament, com per exemple les que afecten als pagaments acoblats o a la incorporació dels joves agricultors que passen al primer pilar. “Esperem que es reculli la diversitat i especificitat de l’agricultura mediterrània, com la catalana, per evitar greuges respecte altres àmbits de la UE” ha senyalat Pelegrí.
 
Pelegrí ha alertat, però, que encara hi ha feina a fer de portes endins, i en aquest sentit, has traslladat que insistirà al Ministeri d’Agricultura d’Espanya que incorpori també en les polítiques internes que es desenvolupin per a l’aplicació de la nova PAC les millores que es plantegen des del sector i des de Catalunya en alguns àmbits com els dels ajuts acoblats o el PDR a fi d’equilibrar l’impacte de la nova PAC. Segons Pelegrí “l’Estat encara té marge de maniobra per millorar la distribució dels recursos vinculats a la PAC a través d’una regionalització que tingui en compte les especificitats i la realitat actual dels diferents subsectors i territoris”.
 
Tanmateix, el conseller ha destacat que hi ha encara temes importants que no s’han resolt i que difícilment es resoldran tenint en compte els plantejaments dels actuals responsables europeus en l’àmbit de la Competència.
Pelegrí remarca la importància de temes com la sol·licitud que es feia des de Catalunya que l’agricultura pugui quedar exempta de les normes de la competència per evitar les posicions de domini que generen un impacte molt negatiu sobre la part feble del sector, els productors. 
 
Tampoc s’aporten solucions concretes per millorar els mecanismes actualment existents per fer front a les situacions de crisi (siguin per volatilitat de preus o de tipus d’alertes alimentàries) que s’han mostrat absolutament ineficaços com va succeir el 2011 amb la crisi de l’ecoli.