INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 09/10/2018  Ruralcat

El Laboratori Agroalimentari publica un article sobre control de pesticides en alimentació animal a la revista ‘Analytical Methods’

Amb aquest publicació, el LAC continua contribuint en la millora i la difusió dels processos d’inspecció i control agroalimentari.

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori realitza el control analític oficial dels mitjans de la producció i dels productes agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya

El Laboratori Agroalimentari ha publicat a la revista científica Analytical Methods l'article Determination of 23 organochlorine pesticides in animal feeds by GC-MS/MS after QuEChERS with EMR-Lipid clean-up. DOI: 10.1039/C8AY01436A de les autores Laia Costa, Pilar Rodríguez i Mireia Medina en data del 3 d'octuble de 2018.

La revista Analitycal Methods és una publicació de la Royal Society of Chemistry que té com objectiu l'avenç general de la química i la seva aplicació amb el propòsit de fomentar el creixement i l'aplicació d'aquesta ciència mitjançant la difusió del coneixement químic, establir, defensar i avançar els estàndards de qualificació, competència i conducta dels qui practiquen la química com a professió, servir l'interès públic actuant de forma consultiva o representativa en matèries relacionades amb la ciència i la pràctica de la química i avançar en el progrés de la ciència o la pràctica de la química.

Amb aquesta publicació científica el Laboratori Agroalimentari fa un pas més en la seva contribució a la millora dels processos d’inspecció i control agroalimentari i avança en la transferència del coneixement científic a nivell internacional.