PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 24/09/2012  RuralCat/DAAM

Catalunya continua liderant l'elaboració i la transformació d'aliments ecològics a tot l'Estat

Les dades de l'agricultura ecològica a l'Estat espanyol corresponents a l'any 2011, publicades pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, confirmen la bona salut de l'agricultura ecològica a Catalunya, que és la Comunitat Autònoma líder en elaboradors i transformadors ecològics amb un total de 606 operadors. També i per primer cop, esdevé la tercera autonomia en superfície ecològica, superant Extremadura, i després d'Andalusia i Castella-La-Manxa. A més, continua en la segona posició del rànquing pel que fa a explotacions ramaderes, i també segona en activitats industrials amb gairebé un 18 per cent del total estatal.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha valorat molt positivament aquestes dades que confirmen “la situació capdavantera de Catalunya en aquest àmbit” i ha refermat “el compromís i el suport del Govern per la producció agroalimentària ecològica”. 
 

Operadors 

Pel que fa a operadors, és a dir, productors vegetals, ramaders, elaboradors, importadors i comercialitzadors, Catalunya va continuar com la cinquena Comunitat Autònoma l’any 2011, amb un total de 2.312 operadors, superada per Andalusia (11.831), Castella-La-Manxa (7.424), Extremadura (3.614) i Múrcia (2.525). No obstant això, Catalunya lidera la classificació d'elaboradors amb 606 operadors, seguida d'Andalusia (421) i Múrcia (210); i és segona en la rànquing de comercialitzadors amb un total de 171 operadors, només superada per Andalusia, amb 576.
 

Superfície i cultius

La superfície destinada a l'agricultura ecològica a Catalunya va pujar a un total de 92.435 hectàrees l'any 2011, i l'eleva a la tercera posició després d'Andalusia (973.239Ha) i Castella-La-Manxa (30.350Ha), superant per primer cop Extremadura (91.108Ha). En relació amb el total estatal, Catalunya acull més del 5% de superfície inscrita com a ecològica.
 
Catalunya destaca com a segona Comunitat Autònoma en superfície de prats, pastures i farratges i de bosc i recol·lecció silvestre. Per cultius, Catalunya és quarta en els conreus de la vinya (5.316Ha) i les oliveres (4.620Ha).
 

Explotacions ramaderes i caps de bestiar

L'any 2011, Catalunya va continuar destacada en nombre d'explotacions ramaderes amb un total de 573, segona en el rànquing, després d'Andalusia (3.683 explotacions). És primera en avicultura de carn, i segona en vaquí de carn, cabrum de carn i equí. Respecte del total, Catalunya compta amb el 9,43% d'explotacions ramaderes a tot l'Estat.
 
Pel que fa a caps de bestiar, Catalunya és segona en boví (23.647 caps), i tercera en cabrum (4.237 caps), en porcí (535 caps) i en avicultura (38.549 caps).
 

Activitats industrials

Per segon any consecutiu, Catalunya es manté com la segona Comunitat Autònoma amb més activitats industrials relacionades amb la producció vegetal (557 activitats) i animal (101), arribant gairebé al 18% del pes de tot l’Estat. Només Andalusia, amb un 26,16% de les activitats industrials, supera Catalunya.
 

Espanya, líder en agricultura ecològica a Europa

El 2011, i per quart any consecutiu, Espanya se situa en el primer lloc de la Unió Europea en nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica amb un total de 1.845.039 hectàrees, un 11,76% més que l'any anterior. Quasi totes les Comunitats Autònomes registren increments en la superfície destinada a aquest tipus d'agricultura.
 
El nombre d'operadors va assolir la xifra de 32.837 l'any 2011, amb un increment del 18.23% respecte de l'any anterior. En explotacions ramaderes, la pujada anual ha estat del 20.97%, arribant a les 6.074 explotacions. I pel que fa a les activitats industrials, durant 2011, el nombre va créixer fins a les 3.697, que representa un augment del 11,12% respecte de l'any anterior.
  

El sector agroalimentari ecològica continua creixent a Catalunya malgrat la crisi

 
Agricultura ecològica
Els cultius majoritaris en agricultura ecològica són els típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals són els predominants), sent la vinya el principal conreu ecològic de Catalunya (27% del total de superfície de conreus) i el seu cultiu (5.316 hectàrees) ha pujat un +15,62% el 2011; mentre que el d’oliveres ecològiques (4.620 Ha), el segon per importància (23% del total de superfície de conreus), ha pujat un +18,25%; i els cereals continuen tercers amb 3.802Ha (19% del total de superfície).
 
Altres cultius han experimentat creixements considerables durant 2011, tot i no ser majoritaris: el cultiu de fruits secs ha arribat ja a les 1.849Ha, que representa un increment del 29,39% respecte de l’any anterior; el cultiu d’hortalisses, per la seva banda, ha incrementat un 25,57% durant 2011 fins arribar a les 496Ha. Cal destacar l’augment protagonitzat pels cultius de llavors i vivers que en el darrer any van créixer en un 59,86% (amb un total de 18Ha).
 
Ramaderia ecològica
La ramaderia ecològica a Catalunya compta amb 573 explotacions (+16,7% respecte 2010), sent el vaquí de carn, amb 313 explotacions, la principal activitat (+12,59% respecte 2010). L’oví de carn és la segona per importància (+19,23% respecte 2010), amb 93 explotacions, i el cabrum de carn, la tercera, que passa de 58 a 65 explotacions (+12,07%). Hi ha altres activitats que també creixen i prenen importància, com ho fan considerablement l’equí que passa de 33 a 47 explotacions (+42,42%), o l’avicultura de carn, de 12 a 17 (+41,17%).
 
Indústries agroalimentàries ecològiques
Catalunya, tot i disposar de menys superfície destinada a la producció ecològica en relació a altres comunitats autònomes de l’Estat, inverteix més recursos en indústria agroalimentària. En aquest sentit, les activitats industrials se situen en 695 (+14,12% respecte a 2010).
 
Val a dir que l’agroindústria ecològica catalana es caracteritza per una gran diversificació d’activitats transformadores. Així, per activitats industrials, destaquen: l’elaboració i/o embotellament de vins/caves/escumosos: 108 cellers (+25,58% respecte 2010); comercialització i/o distribució: 94 empreses (+25,33%); i manipulació i/o envasament de la producció hortofructícola: 65 empreses (+10,17%).
 
Dades econòmiques
El sector ecològic també va créixer un +23,53% del 2009 al 2010, passant de 85 milions d’euros a 105 milions d’euros; i els subsectors amb més volum de facturació el 2010 són la vinya i l’elaboració de vins, caves, i altres begudes alcohòliques (18%); la comercialització i distribució (14%); i en tercer lloc, cereals i manipulació, envasament i transformació de grans (12%). Val a dir que el volum de facturació creix en gairebé tots els subsectors, llevat del de fruiters i cítrics, i que el subsector de fruits secs es recupera de la forta baixada de l’any anterior.
 
El CCPAE té 24.243 productes agroalimentaris ecològics autoritzats. Aquesta i moltes altres magnituds estadístiques i econòmiques constaten la solidesa del sector ecològic català, que està resistint aquests anys de crisi gràcies a un consum fidel i creixent.