ECONOMIA | 30/09/2012  DAAM

La conjuntura agrària mostra indicadors positius sobre els preus dels aliments bàsics i la fruita

Segons l'avançament de les darreres dades sobre la conjuntura agrària, que publica periòdicament el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), s'han produït indicadors positius pel que fa als preus dels aliments bàsics (cereals i soja) i la fruita fresca, a més d'un increment del cens de boví.

Pel que fa al cereals i la soja, que en els últims temps havien experimentat un gran augment de preu a causa de la situació internacional, han aparegut clars signes de davallada de preus. Aquesta mateixa tendència l’expressen els mercats de futurs, amb l’excepció del blat, que es manté estable.

Aquesta situació més favorable en el sector dels cereals té la seva causa en diversos factors, com les condicions climatològiques favorables per a la sembra a Estats Units, l’avanç de collita nord-americana de blat de moro i les previsions d’augment de la collita de blat a Austràlia.

Quant als preus de la fruita fresca, baixos a Catalunya en els últims temps, els indicadors de conjuntura indiquen que es mantenen molt per sobre dels obtinguts l’any anterior. Així, la poma Golden (48%) i la pera llimonera (47%) experiment un important augment respecte als preus de l’any 2011. El mateix passa en el cas del préssec vermell i la nectarina groga (37% d’increment).
 
D’altra banda, els indicadors mostren que l’evolució de la cabana de bestiar boví és positiva malgrat la crisi. Així, s’ha produït un augment d’un 2,1% en el darrer any (11.666 caps). Aquest augment és majoritàriament degut als vedells de menys de 12 mesos amb destí al sacrifici, que s’incrementen un 3,3% (10.584 caps). Lleida concentra pràcticament la meitat d’aquests darrers efectius (45% del total).
 

Informació relacionada