AJUTS | 22/10/2012  DAAM

El DAAM eleva en més de 7 milions els ajuts a la millora de la transformació i comercialització de productes agraris

El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre el nombre de sol·licituds presentades. La dotació final supera els 35 milions d'euros.

bitllets euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre per la s'incrementa la quantia dels ajuts de l'Ordre AAM/97/2012, de 2 d'abril, que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, i convocava els corresponents a l'any 2012.

 
Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), i l’article 2.3 de l’esmentada Ordre AAM/97/2012 fixava un import total de 28.167.808,22 euros, dels quals 9.870.000,00 corresponen a l’aportació del DAAN, 6.478.595,89 a l’aportació del FEADER, i 11.819.212,33 a la del MAGRAMA, d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.
 
Atès que el pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre el nombre de sol·licituds presentades i que el Departament considera necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d’adequar-les a les necessitats del sector i que es puguin beneficiar d’aquests ajuts el major nombre de sol·licitants, s’ha incrementat en 7.420.091,32 euros la quantia d’aquests ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, de manera que la dotació final resultant s’eleva a 35.587.899,54 euros.
 
Val a dir que l’aportació del Departament en l’increment publicat avui al DOGC és de 2.600.000 euros, que representen el 35,04 per cent, la del FEADER és d’1.706.621 euros (23 per cent), i la del MAGRAMA de 3.113.470,32 euros (41,96 per cent).