PESCA | 22/10/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura i el sector pesquer acorden el Pla d'acció de la pesca d'arrossegament del litoral català

La proposta, que incorpora canvis que han de permetre a la pesquera adaptar-se a la normativa europea, ha estat treballada de forma conjunta amb el sector i amb científics experts en la matèria.

La consellera Jordà durant la seva intervenció al Congrés

La consellera Jordà durant la seva intervenció al Congrés "Futura gestió pesquera d'arrossegament"

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el sector pesquer d’arrossegament han acordat avui el Pla d’acció per encarar els reptes de la pesca d’arrossegament al litoral català, que ha de permetre a la pesquera adaptar-se a les noves regulacions procedents de la Comissió Europea en el Pla multianual del Mediterrani Occidental.

El pla es va abordar el passat dissabte durant la jornada Reptes de Futur de la Pesca d’Arrossegament a Catalunya, amb la presència de la consellera Teresa Jordà i el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela. En la seva intervenció, Jordà s’ha referit al Pla d’acció com “una aposta decidida per cogestionar les polítiques pesqueres amb tots els actors implicats".

El Pla d’acció abasta cinc grans àmbits:

1) Planificar estratègies de promoció i valorització del producte.
2) Crear una unitat d’assessorament tecnològic pel foment de l’estalvi energètic.
3) Acordar pràctiques d’actuació mitjançant jornades d’intercanvi d’experiències.
4) Optimitzar les despeses.
5) Dotar-se d’una estructura tècnica i administrativa per la correcta planificació de l’activitat.

Les línies d’acció del pla es basen en els resultats del treball efectuat en tres tallers desenvolupats el mes de juliol passat per pescadors que treballen directament en la pesca d’arrossegament de les tres demarcacions, científics que disposen de coneixement i experiència de molts anys en recursos marins i personal tècnic de l’Administració que disposa d’una visió transversal, fet que ha permès establir sinergies i enfortir les relacions entre tots tres sectors.

Els tallers s’han emmarcat dins el paraigua de l’Estratègia Marítima de Catalunya i els seus principis participatius, que es basen en el coneixement i l’economia social i en l’esperit del Decret de governança de la Generalitat de Catalunya, una nova manera de gestionar les pesqueres.

Mitjançant preguntes clau i concretes i debats, s’ha anat estructurant un Pla d’acció per compaginar el manteniment del sector pesquer amb un nivell d’ingressos que permeti els seus membres continuar el desenvolupament de la seva feina amb prou viabilitat i la responsabilitat d’una regulació d’esforç de les captures per poder arribar a una situació estable dels recursos.

En aquest mateix acte, les Confraries de Pescadors han presentat les accions de bones pràctiques que estan duent a terme o que iniciaran en breu. Han intervingut les Confraries de Pescadors de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Palamós, Blanes, Vilanova i la Geltrú i les Cases d’Alcanar.