OBSERVATORI FORESTAL | 01/11/2018  Ruralcat

El cultiu de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) ha crescut un 141% en els darrers tres anys a Catalunya

L’Observatori Forestal Català ha actualitzat les dades d’evolució de la superfície de cultiu d’aquest tipus de plantes des de l’any 2015 fins l’actualitat.

Aquest augment és degut al fort increment registrat en els cultius del julivert i de la menta

Aquest augment és degut al fort increment registrat en els cultius del julivert i de la menta

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) posa a disposició de la ciutadania, les dades del mapa de cultius de Catalunya, que permet localitzar quina mena de cultiu s’ha declarat a la darrera Declaració Única Agrària (DUN) presentada al DARP.

Aprofitant la darrera publicació d’aquest 2018, s’han actualitzat les dades d’evolució de la superfície de cultiu de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) a Catalunya 2015-2018.

Segons les últimes dades, la superfície de cultiu de PAM a Catalunya ha crescut aquest any un 141% respecte el 2015 (111,32 hectàrees) fins arribar a les 268,3 hectàrees actuals, i un 46,4% respecte el darrer any, quan la superfície de cultiu va ser de 183,22 hectàrees. Aquest augment ha estat principalment al fort increment registrat en els cultius del julivert majoritàriament a les comarques del Montsià i Baix Campi de la menta, amb més de meitat de la producció concentrada al Baix Ebre.

En termes globals, el cultiu amb més superfície única cultivada és el julivert (86,75 ha), seguit de la menta (21,83 ha), el safrà (16,34 ha), el llúpol (15,79 ha), el fonoll (13,31 ha), la tarongina (12,56 ha) i el coriandre (10,03 ha).

A l’Observatori es poden consultar i descarregar les dades per tipus de conreu PAM o bé per any. 

Les plantes aromàtiques i medicinals (PAM) engloba un grup molt extens d’espècies que presenten com a característica comuna un elevat contingut de substàncies o principis actius amb propietats químiques, bioquímiques o organolèptiques molt específiques, que permeten el seu ús amb finalitats terapèutiques, aromàtiques o gastronòmiques, entre d’altres. Aquests principis actius són substàncies elaborades per les plantes com a metabòlits secundaris, químicament molt complexos i amb un rol ecològic definit i molt efectiu en el món vegetal. La presència d’aquests principis actius en quantitats elevades diferencia les PAM de la resta de plantes cultivades. 

L’Observatori Forestal Català és una plataforma gestionada des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) que recull la informació del sector amb un nou disseny i millora de l’accessibilitat de les dades. 

Actualment la informació està recollida i organitzada en tres grans apartats: el “medi forestal”, els “productes forestals i economia” i els “serveis ambientals i biodiversitat”. Així mateix, la plataforma recull els principals indicadors (superfícies, aprofitaments forestals, índex d’ocupació, etc.) i el directori d’empreses i d’entitats del sector. 

La disposició dels continguts està orientada a la persona usuària, de manera que es facilita la descàrrega de la informació segons l’aplicació i l’ús que necessiti fer-ne.