AJUTS | 09/11/2018  Ruralcat

Nova convocatòria dels ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries

El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2018 no coberts per la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, i ara també els ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2018-2019.

Es volen impulsar les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Es volen impulsar les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

L’esmentada Resolució, de 2 de juliol, convocava els ajuts a una part de les línies del Pla i tenia una dotació pressupostària de 2.200.000 d’euros; i els ajuts establerts en la Resolució publicada avui tenen naturalesa de crèdit anticipat i van a càrrec dels pressupostos del DARP per a l’any 2019, amb un import màxim de 7.900.000 euros, dels quals 7.860.000 euros es destinaran a la línia d’ajut de les assegurances incloses al Pla d’assegurances agràries combinades i 40.000 euros a la línia d’ajut a les assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels.

Pel que fa els ajuts a les assegurances agràries combinades, es manté els criteris de les anteriors convocatòries i, tal com ja es va establir en les bases reguladores, els ajuts que es concedeixen per part del DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts que l’ajut és un import per animal i espècie.

En relació amb la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, s’inicia el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Cal destacar el fort compromís del DARP en el recolzament al sistema d’assegurances agràries, que entre d’altres coses, es veu reflectit en l’increment de l’aportació pressupostària per fer front a aquests ajuts per al Pla d’assegurances 2018, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, que és el de l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Finalment, recordar que l’esmentada Resolució anterior, de 2 de juliol, convocava els ajuts a una part de les línies del Pla i tenia una dotació pressupostària de 2.200.000 d’euros.