INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 19/11/2018  Ruralcat

El Consell Oleícola Internacional renova el màxim reconeixement al Laboratori Agroalimentari i al Panell de Tast d'Olis

El Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), han obtingut el reconeixement del Consell Oleícola Internacional (COI) per al període del 1 de desembre de 2018 al 30 de novembre de 2019.

El reconeixement del COI garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva

El reconeixement del COI garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva

El COI ha adoptat la llista de laboratoris d’anàlisis fisicoquímics i sensorials que han obtingut resultats satisfactoris per al conjunt de totes les determinacions i que compleixen amb les condicions requerides per al seu reconeixement d’acord amb la normativa vigent. Així, el Panell de Tast ha renovat el reconeixement per al tast sensorial de classificació amb la màxima puntuació possible d’entre un total de 88 panells de tot el món.

Pel que fa a les anàlisis fisicoquímiques, el COI estableix tres tipus de reconeixement en funció de les determinacions que els laboratoris estan en disposició d’analitzar (tipus A: anàlisis elemental, tipus B: anàlisis en profunditat, i tipus C: anàlisis de residus i contaminants). El Laboratori Agroalimentari ha obtingut el reconeixement tipus B, que inclou els següents paràmetres: acidesa lliure, índex peròxids, prova espectrofotomètrica al UV, humitat i matèries volàtils, impureses insolubles en èter de petroli, èsters etílics, àcids grassos, àcids grassos trans, esterols, esterols totals, biofenols, tocoferols, alfa-tocoferols, ceres, alcohols alifàtics, ECN42, estigmastadiens, monopalmitat, eritrodiol i uvaol, insaponificable. Cal dir que el Laboratori ha participat també en la determinació de residus de plaguicides amb valoració satisfactòria.

L’esmentat reconeixement del COI, juntament amb l’acreditació del Laboratori i del Panell de Tast d’acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva, i per tant, poden ser cridats pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les quals s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI.

Això suposa la confirmació de la important tasca de suport que duen a terme el Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, dues eines que el Departament posa a disposició del sector per a la seva màxima qualitat i competitivitat.