PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 23/11/2018  Ruralcat

L'olivera i la fruita seca, protagonistes del VI Simposi de Producció Agrària Ecològica que es celebrarà l’11 i 12 de desembre a Reus

L’objectiu d’aquest simposi és transferir informació tècnica d’actualitat a aquest sector i constituir un lloc de trobada i intercanvi d’experiències per a tots els professionals de l’agricultura ecològica del país.

La superfície dedicada al conreu ecològic de fruita seca ha crescut, fins arribar a més de 2.500 ha, que suposa el 4,6% del total

La superfície dedicada al conreu ecològic de fruita seca ha crescut, fins arribar a més de 2.500 ha, que suposa el 4,6% del total

Els propers 11 i 12 de desembre, el recinte Firal de Reus acollirà el VI Simposi de Producció Agroalimentària Ecològica, que enguany es dedica a l’olivera i la fruita seca ecològiques. L’objectiu d’aquest simposi és transferir informació tècnica d’actualitat a aquest sector, comptant amb la participació de diversos experts nacionals i internacionals en la matèria, i constituint un lloc de trobada i intercanvi d’experiències per a tots els professionals de l’agricultura ecològica del país.

Les produccions ecològiques d’olivera i fruita seca són tradicionals en aquest sector, i es remunten als anys 80. La superfície dedicada a la producció d’olivera ha anat pujant en els últims 10 anys, fins a ocupar més de 8.000 ha, que significa que el 7% de la superfície catalana de conreu de l’olivera es fa de forma ecològica. Pel que fa a la superfície dedicada al conreu ecològic de fruita seca, encara que en menor mesura, també ha crescut, fins arribar a més de 2.500 ha, que suposa el 4,6% del total.

Malgrat l’elevada superfície d’aquests conreus en producció ecològica, encara hi ha moltes mancances tècniques i estructurals que comprometen el seu desenvolupament tècnic i la consolidació dels productors i les empreses implicades.
Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha decidit dedicar la sisena edició del Simposi de producció agroalimentària ecològica a l’olivera i fruita seca ecològiques. El DARP, en col·laboració amb diverses entitats, universitats i centres de recerca i entitats del sector promouen aquest simposi de producció agroalimentària ecològica on s’abordaran la gestió i comercialització dels conreus de l’olivera i fruita seca ecològiques, amb una especial èmfasi al conreu de l’ametller, l’avellaner i el noguer.

El programa del Simposi ha estat proposat per un Comitè tècnic, format en aquesta ocasió per representants del DARP, de l’IRTA i de diferents Agrupacions de Defensa Vegetal catalanes, així com d’alguna empresa en representació del sector productiu.

El cost d’assistència al Simposi és de 35€, preu que inclou el dinar. L’aforament està limitat a 250 persones. Els interessats ja poden formalitzar les seves inscripcions a través de l’enllaç següent: https://goo.gl/SdCZkc

El mercat dels productes ecològics no deixa de créixer, tant en el consum com en la producció. La facturació de les empreses catalanes ecològiques a finals de 2016 arribava gairebé als 500 milions d’euros, amb un creixement del 20% respecte a l’any anterior.

Per seguir fomentant el creixement i la diversificació de les produccions ecològiques, el desenvolupament de les iniciatives i activitats comercials, i la promoció del mercat interior de consum dels aliments ecològics, el Departament d’Agricultura va aprovar el Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica per al període 2015-2020, organitzat en àmbits de treball i en projectes específics, entre els quals es troba el Simposi de Producció Agrària Ecològica.
Aquest Simposi, que enguany es celebra per sisena vegada, ha dedicat les edicions anteriors a: conreus extensius ecològics, fructicultura ecològica, viticultura i enologia ecològica, horticultura ecològica i ramaderia ecològica.

A més, des de l’edició de 2016 i amb la intenció de poder complementar el Simposi, el Departament organitza un viatge tècnic relacionat amb la mateixa temàtica que s’ha dedicat el Simposi, adreçat a tots aquells productors i tècnics  que vulguin veure directament com funcionen altres.

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de treball que utilitza substàncies i processos naturals, i cerca l’obtenció d’aliments d’alta qualitat que no danyin el medi ambient ni la salut humana. Es tracta d’un sistema de producció reconegut a escala internacional; i la Unió Europea (UE) disposa d’una normativa específica que estableix les normes de producció ecològiques i que exigeix un control i una certificació a totes les empreses que produeixen i comercialitzen productes ecològics.