TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/12/2012  RuralCat/DAAM

El PATT 2013 inclou 915 actuacions

L'emprenedoria, la internacionalització, el foment de la innovació, la venda de proximitat, la gestió eficient de l'aigua de reg, la sanitat vegetal, i la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes en són els eixos estratègics del proper Pla Anual de Transferència Tecnològica

Imatge d'una de les activitats del PATT d'enguany. Font: DAAM

Imatge d'una de les activitats del PATT d'enguany. Font: DAAM

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Domènec Vila, va presidir la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) en la qual es va definir la proposta final d’actuacions que integraran el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) per a l’any 2013.

 
El PATT, que s’aprova anualment per resolució del Conseller, és un instrument que recull, programa i coordina les actuacions centrades en els àmbits de la investigació, la recerca i la transferència tecnològica i de coneixements al sector agrari català. Es tracta, per tant, d’un pla que promou la millora de la competitivitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari i agroalimentari de Catalunya; i per això compta amb la participació i la col·laboració d’un ampli ventall d’administracions, centres de recerca, universitats, fundacions, consorcis, organitzacions de productors, i sindicats vinculats amb els sectors agrari, agroalimentari i rural de Catalunya.
 

Increment del 1,8% respecte el 2012 

 

La proposta d’actuacions aprovada per la CCTT inclou 915 actuacions, 703 de les quals són activitats de transferència tecnològica i de coneixements (jornades tècniques, jornades de camp, seminaris i visites tècniques) i 212 són activitats de recerca i investigació (experiències de camp, explotacions col·laboradores, projectes pilot). Es dóna, a nivell global, un increment en el número d’actuacions d’un 1,8% respecte el 2012.
 
Els eixos estratègics definits pel DAAM pel PATT 2013 són: l’emprenedoria, la internacionalització, el foment de la innovació, la venda de proximitat, la gestió eficient de l’aigua de reg, la sanitat vegetal (Directiva d’ús sostenible de fitosanitaris) i la fertilització i gestió de les dejeccions ramaderes.
 
L’oferta d’actuacions abasta tot el territori de Catalunya amb actuacions previstes en més de 40 sectors productius diferents, entre els quals figuren els més tradicionals (fructicultura, olivicultura, cultius extensius, ramaderia, etc.) i àmbits més transversals (desenvolupament rural, indústria agroalimentària, estalvi i eficiència energètica i energies renovables, gestió empresarial, producció agrària ecològica, gestió del sòl i fertilització, etc.), a més d’actuacions en l’àmbit forestal i del medi natural.
 
La nova edició del PATT segueix apostant per l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació i eines web 2.0 per a millorar l’eficiència en la transmissió de coneixements i arribar a un major nombre de persones usuàries.