AJUTS | 27/11/2018  Ruralcat

Es convoquen els ajuts FEMP per emmagatzemar productes de la pesca

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) amb un pressupost total d’1,7M d’euros.

Els processos poden ser la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització

Els processos poden ser la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i les Associacions d’Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d’àmbit transnacional, nacional i autonòmic pels emmagatzamatges realitzats el 2016, 2017 i 2018. Els productes podran estabilitzar-se i/o transformar-se a bord dels vaixells o bé en instal·lacions a terra. 

Els processos mitjançant els quals es poden estabilitzar els productes són la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització. Aquests processos poden implicar el filetejat, trossejat, o escapçat del producte. 

Entre els requisits s’estableix que els llocs on s'emmagatzemin els productes a terra, després d'haver estat posats a la venda i no trobar un comprador al preu d'activació, tant si els productes s'han estabilitzat a bord del vaixell com si van a estabilitzar-se a terra, han d'estar inscrits al Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries (RGSEAA). A més, els productes han d’haver estat emmagatzemats un mínim de cinc dies i després s’han de tornar a introduir al mercat pel consum humà

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) amb un pressupost total d’1,7M d’euros
La data límit per a participar en la convocatoria són 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOE núm. 274 del 13 de novembre de 2018.