INNOVACIÓ I ARTESANIA | 18/12/2012  RuralCat/DAAM

Convocat el Premi al millor jove artesà alimentari innovador 2012

El termini de presentació de la candidatura és fins al 8 de gener de 2013. La persona guanyadora rep una dotació econòmica de 4.000 euros i hi ha un accèssit sense dotació pressupostària

El conseller Pelegrí lliurant els diplomes als millors artesans alimentaris del 2011.  Font: DAAM

El conseller Pelegrí lliurant els diplomes als millors artesans alimentaris del 2011. Font: DAAM

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la 10a convocatòria del Premi a al millor jove artesà alimentari innovador corresponent a l’any 2012.

 
El DAAM va crear aquest Premi l’any 2003 per tal de guardonar l'esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny de productes artesans, i amb la finalitat de fomentar les actuacions següents:
  • Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.
  • Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.
  • Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.
  • Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans elaborats.
  • Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.
 
Aquest premi està destinat als joves artesans alimentaris de Catalunya, menors de quaranta anys en l’any de la convocatòria, que disposin del carnet d'artesà alimentari, que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l’Administració, que hagin treballat de forma destacada en qualsevol de les actuacions descrites en el paràgraf anterior, i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.
 
La dotació del Premi és de 4.000 euros, amb un accèssit sense dotació pressupostària que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada
 
Les candidatures seran examinades per la Comissió d'Artesania Alimentària, que actuarà com a jurat, seleccionarà la candidatura guanyadora i la proposarà al conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la concessió corresponent. El termini de presentació de la candidatura és fins al 8 de gener de 2013.