AJUTS | 03/12/2018  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova els ajuts a les Confraries de Pescadors i les seves federacions per prop d'un milió d'euros

S’han aprovat les 28 sol·licituds presentades corresponents a les despeses de 2017. Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya, que vol reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els ajuts a les Confraries de Pescadors i les seves Federacions, convocats mitjançant l’Ordre ARP/111/2018, de 3 de juliol, que n’aprovava les bases reguladores, i la Resolució ARP/1969/2018, de 18 de juliol de 2018.

Així, s’aproven les 28 sol·licituds presentades per import de 933.320,17 euros, per a finançar despeses de les Confraries i les Federacions en l’exercici de les funcions desenvolupades com a entitats col·laboradores de l’administració d’acord amb la Llei 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors. Per primer any, la tramitació s’ha realitzat de forma telemàtica.

Les Confraries i Federacions conformen un element clau de l’economia social i cooperativa, i aporten una doble utilitat a la societat. D'una banda, són generadores de riquesa i activitat econòmica, i, de l'altra, ajuden a donar resposta a reptes socials del sector pesquer.

Aquests ajuts contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’economia blava del país.