FERTILITZACIÓ | 12/12/2018  Ruralcat

La UE aprova l'acord sobre els adobs fabricats amb materials orgànics o reciclats i els límits de cadmi

Els negociadors del Parlament Europeu i el Consell van acordar el passat 20 de novembre noves regles per facilitar l’accés al mercat únic de la UE de fertilitzants fabricats amb aquests materials i es van establir els límits de cadmi. Els governs de la UE van aprovar el passat 12 de desembre la nova normativa, que ha de ratificar ara el Parlament Europeu.

La nova legislació afavoreix l'augment de l'ús de materials reciclats per produir fertilitzants

La nova legislació afavoreix l'augment de l'ús de materials reciclats per produir fertilitzants

L’acord permet facilitar als productors de fertilitzants orgànics la venda a tota la Unió Europea, planteja més opcions per als agricultors, reduint els riscos per a la salut i el medi ambient per als consumidors, i estableix el límit de cadmi de 60 mg / kg per aplicar tres anys després de l'entrada en vigor de les noves normes.

El ponent de la Comissió de Mercat Interior del PE, Mihai Ţurcanu, es va mostrar satisfet de l’acord assolit després de dos anys d’intenses negociacions i va assenyalar que representa “un èxit per a totes les parts implicades i el Parlament Europeu". Per la seva part, el ponent de la Comissió de Medi Ambient, Elisabetta Gardini, va afegir que el treball aporta “un excel·lent resultat a les pimes ja que les noves normes inclouen límits raonables per als contaminants i, finalment, l'accés al mercat de tots aquells productes exclosos abans”.

D’aquesta forma, s’estableix un límit únic i harmonitzat a nivell europeu per a tots els contaminants, especialment per al cadmi, que és el que més preocupa els estats membres. Atès que és molt sensible, el límit de cadmi establert per la regulació es pot revisar després de set anys a partir de la seva entrada en vigor .

El text acordat introdueix límits per als metalls pesants, com el cadmi, en fertilitzants fosfatats per tal de reduir els riscos sanitaris i ambientals. Els límits del contingut de cadmi en els fertilitzants de fosfat "marcats amb CE" seran de 60 mg / kg a partir de la data d'aplicació del reglament, és a dir, tres anys després de la seva entrada en vigor. Una clàusula de revisió requereix que la Comissió Europea revisi els valors límit, amb la finalitat d'avaluar la viabilitat de reduir-los, quatre anys després de la data d'aplicació de les noves normes, és a dir, set anys després de l'entrada en vigor.

Els colegisladors també van acordar una etiqueta voluntària de "baix consum de cadmi". D’aquesta manera, quan el producte fertilitzant té un contingut de cadmi inferior a 20 mg / kg, es pot afegir l'afirmació "contingut de cadmi baix (Cd)" o similar. Els legisladors van afegir, en aquest sentit, que s’haurien de proporcionar suficients incentius econòmics per desenvolupar tecnologies de decadmiació i per gestionar residus perillosos rics en cadmi.

Les normes vigents de la UE sobre fertilitzants abasten principalment fertilitzants convencionals, típicament extrets de mines o produïts químicament, amb elevats consums d'energia i producció de CO2. La divergència de les normes nacionals dificulta als productors de fertilitzants orgànics vendre'ls i utilitzar-los en el mercat únic de la UE. 

D’aquesta manera, la nova legislació afavoreix l'augment de l'ús de materials reciclats per produir fertilitzants, ajudant així a desenvolupar l'economia circular, alhora que redueix la dependència dels nutrients importats. També facilita l'accés al mercat d'abonaments orgànics innovadors i promou la innovació ecològica, establint criteris de qualitat, seguretat i mediambientals a escala europea per a fertilitzants "UE", és a dir, aquells que es poden comercialitzar a tot el mercat únic de la UE.

L'acord aprovat pels estats membres de la UE ha de ser ratificat pel Comitè del Mercat Interior del Parlament Europeu i entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, per tal de començar a aplicar-se tres anys després. 

Context de la normativa

Actualment, només el 5% de la matèria orgànica residual es recicla i s'utilitza com fertilitzants. Segons les estimacions, si es reciclen més residus de biocarburants, es podria reemplaçar fins a un 30% els fertilitzants no ecològics.

La UE importa més de 6 milions de tones de fosfat per any, però podria recuperar fins a 2 milions de tones de fòsfor a partir de fangs de depuradora, residus biodegradables, farines de carn i ossos o fems, segons la Comissió.

Gairebé la meitat dels fertilitzants al mercat de la UE no estan coberts per la legislació vigent. La nova legislació, que substituirà el Reglament d'abonaments de 2003 vigent, inclou tot tipus de fertilitzants (minerals, orgànics, milloradors de sòls, creixements, etc.).

Els fertilitzants "UE" han de complir tots els requisits de qualitat, seguretat i etiquetatge segons les normes de la UE i poden comercialitzar-se lliurement a través del mercat únic de la UE.