ETIQUETATGE LACTI | 25/03/2010  MARM

Es presenta el logotip "Lletra Q" per a l'etiquetatge voluntari de la llet i els productes lactis

El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), Josep Puxeu, al costat de la directora general d'Indústria i Mercats Alimentaris, Isabel Bombal, ha presentat el logotip "Lletra Q" per a l'etiquetatge facultatiu de la llet i els productes lactis, a fi de millorar la informació i la transparència de la seva producció i comercialització.

lletra Q

El logotip "Lletra Q" s'ha presentat a la Fira Alimentària 2010. Font: MARM.

Aquest logotip suposarà importants avantatges per a totes les baules de la producció, des dels productors als operadors del sector, i atendrà les demandes dels consumidors quant al seu coneixement sobre la traçabilitat dels productes. La "Lletra Q" és sinònim de traçabilitat, transparència i informació i atorgarà una diferenciació i un valor afegit a les produccions làcties.

Des de l'any 2004 funciona a Espanya un sistema de traçabilitat plenament operatiu que permet el seguiment de la llet des de la seva producció en les explotacions ramaderes fins a la seva arribada als centres on s'elaboren els productes lactis. Amb aquest logotip, els organismes independents de control proporcionaran una garantia addicional al sistema i supervisaran l'adequat ús del logotip per les empreses.
La mesura del logotip s'emmarca dins l'Estratègia per al sector lacti espanyol: horitzó 2015, que fa uns mesos va elaborar el MARM per reforçar la competitivitat del sector lacti espanyol i aconseguir una major orientació de les produccions a la demanda del mercat, tant intern com extern.