FERTILITZACIÓ | 22/12/2018  Ruralcat

Agricultura convoca nous ajuts per adquirir equips per calcular i aplicar la dosis adequada de purins en la fertilització dels conreus

L’experiència dels darrers anys demostra que, en l’aplicació de les mesures que fomenten una gestió més sostenible, tenen un impacte positiu les noves tecnologies que permeten optimitzar la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes.

L’objectiu de l’ajut és subvencionar l’adquisició i instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, d’un únic equip

L’objectiu de l’ajut és subvencionar l’adquisició i instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, d’un únic equip

Els equips subvencionables, segons RESOLUCIÓ ARP/2936/2018, de 12 de desembre, permetran a les explotacions ramaderes de porcí conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per tal d’aconseguir una fertilització d’excel·lència. Les noves tecnologies permeten així optimitzar i fer més sostenible la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes i, en conseqüència, millorar la qualitat de sòls i aigües.

L’objectiu de l’ajut és subvencionar l’adquisició i instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, d’un únic equip, ja siguin equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR): en un 60% de la inversió; i equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients: en un 70% de la inversió. 

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 18 de febrer de 2019. El període d’execució de les actuacions ha de ser posterior a la data de publicació de la convocatòria dels ajuts.

 En aquesta convocatòria s’estableix com a criteri la presentació de la documentació per mitjans telemàtics a totes les persones sol·licitants.