POLÍTICA FINANÇAMENT | 30/03/2010  MARM

Ja és a la xarxa tota la informació del nou pla pel finançament del sector agrari

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat una nova secció a la seva pàgina web amb l'objectiu d'incloure-hi tota la informació existent en relació al Pla de Mesures per a la Millora del Finançament del Sector Agrari.

ma i ordinador cont

 

La publicació d'aquesta informació a través de la pàgina web del MARM té com a objectiu compartir tota la informació disponible respecte a aquest Pla i possibilitar així l'intercanvi de continguts amb professionals del sector, a més de proporcionar serveis d'informació i accés a la ciutadania.
A través de l'apartat "novetats" es pot accedir a la informació del Pla a través d'un fullet explicatiu i d'una presentació amb les idees clau del projecte. També es pot accedir a un article divulgatiu que explica més en detall les mesures dutes a terme.
A més, hi ha informació complementària a través de la legislació aplicable i les notes de premsa que publica el MARM, així com els principals enllaços dels organismes implicats en la posada en marxa del Pla, com els de l'ICO, SAECA o les Entitats Financeres Adherides.
El finançament del sector agrari per part de les entitats de crèdit és un element clau en el desenvolupament d'aquest sector estratègic de l'economia espanyola. L'accés al capital és l'impuls necessari per al correcte desenvolupament dels factors feina i tecnologia, la competitivitat de les quals influeix decisivament en la millora de la renda agrària.