AGRICULTURA SOSTENIBLE | 30/03/2010  RuralCat

Neix la Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible

La Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible es presenta com un fòrum de reunió entre tots els agents del sistema ciència-tecnologia-empresa en l'àmbit del sector agrari. A l'acte de presentació van assistir el secretari d'estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, i el secretari general d'Innovació, Juan Tomás Hernani, del Ministeri de Ciència i Innovació.

Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible cont

Un moment de la presentació. Font: Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible.

 

Aquesta plataforma vol contribuir, des de la tecnologia, a la millora permanent de la sostenibilitat i l'eficiència productiva al llarg de tota la cadena de valor. Entre els seus objectius destaquen: l'assessorament i les solucions tecnològiques per a millorar la producció agrària, maximitzant l'eficiència productiva, minimitzant els recursos utilitzats per unitat d'aliment produït i garantint la qualitat i la seguretat alimentària.
A més, l'organització té com a objectiu específic la creació de l'Observatori de l'Agricultura Sostenible que tindrà com a missió l'elaboració d'un informe d'indicadors de sostenibilitat i recomanacions concretes, dirigides a la millora de l'eficiència productiva, que possibilitin el desenvolupament de noves tecnologies i la posada en pràctica d'innovacions tecnològiques que contribueixin a una major sostenibilitat de la producció agroalimentària.
Al mateix temps, la Plataforma va presentar cinc programes d'actuació:
1 . Establiment d'una xarxa tecnològica integrada pública-privada.
2 . Defensa dels interessos sectorials i suport a les institucions.
3 . Planificació i posada en marxa de projectes d'I+D+i.
4 . Suport permanent a l'I+D+i i al desenvolupament empresarial dintre de la cadena de valor.
5 . Informació, comunicació, promoció sectorial i relacions amb els mitjans.
 

Són membres de la Plataforma Tecnològica d'Agricultura Sostenible:

ACCOE - Assoc. de Comerç de Cereals i Oleaginoses d'Espanya
AEPLA - Assoc. Empresarial per a la Protecció de les Plantes
AFRE - Assoc. de Fabricants d'Aigua i Regs Espanyols
ANCOPORC - Assoc. Nacional Comerciants de bestiar Porcí
ANFFE - Assoc. Nacional de Fabricants de Fertilitzants
ANOVE - Assoc. Nacional de Obtenidor Vegetals
ANPROGAPOR - Assoc. Nacional de Productors de bestiar Porcí
ANSEMAT - Assoc. Nacional de Maquinària Agropecuària, Forestal i d'Espais Verds
ANTA.- Associació Nacional de Transportistes de Bestiar
ASEPRHU - Assoc. Espanyola de Productors d'Ous
ASOCARNE - Assoc. Espanyoles de les Empreses de la Carn
ASOPROVAC - Assoc. Espanyola de Productors de Boví de Carn
CESFAC - Conf. Espanyola de Fabricants d'Aliments Compostos per a Animals
CONACUN - Confederació Nacional de Cunicultors Cooperatives Agroalimentàries
EMASA.- Associació Nacional de Majoristes de Sanitat Animal
UNISTOCK.- Associació Espanyola de Emmagatzemadors Portuaris de Grans, Cereals i Derivats
VETERINDUSTRIA - Assoc. Empresarial Espanyola de la Indústria de Sanitat i Nutrició Animal
 

Altres organismes i Entitats participants són:

CSIC. Consell Superior d'Investigacions Científiques
INIA. Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària
ETSIA. Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Madrid
MARM. Ministeri de Medi ambient i Medi Rural i Marí