REG | 16/11/2016  OdR/RuralCat

Comença la campanya de reg 2016

Avui 16 de març s'inicia la campanya recomanacions de reg 2016 i de manera automàtica tornareu a rebre cada setmana els correus electrònics i/o SMS's pels conreus configurats. També tornareu a rebre els butlletins mensuals de l'Oficina del Regant.

p>El 16 de març comencen els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l’Eina de RuralCat, i com cada any des de l’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ubicada a l’Escola de Tàrrega) s’està gestionant i millorant aquesta eina de decisió del reg pels productors agraris i assessors.

 

També, igual que l’any 2015, a partir del mes de març rebreu d’una forma mensual el Butlletí de l’Oficina del Regant amb informació sobre l’actualitat del reg a Catalunya, l’agenda programada pels propers dies, enllaços a informació de reg i, com a novetat, un apartat de pregunta freqüent que sorgeix de les consultes de la Bústia d’Assessorament.

Pel que fa a l’Eina, i tal com s’observa en la Figura 1, des de l’inici del seu funcionament l’any 2005, fins a l’actualitat, s’ha mantingut un increment en l’evolució del nombre d’usuaris al voltant d’un 10% anual passant dels 197 inicials als 1252 usuaris.


        Figura 1. Evolució del nombre d’usuaris i de recomanacions de reg en el període 2005-2015.

La ubicació en percentatge dels usuaris és majoritàriament de la zona de Lleida, que és on es concentra la major part de regadius de Catalunya, sent la comarca del Segrià on hi ha la majoria d’usuaris, seguida a una certa distància per la comarca de la Noguera. Els cultius més configurats a l’eina de Recomanacions de reg a la campanya de reg 2015 segueixen sent els llenyosos, destacant el presseguer i l’olivera.

L’eina de recomanacions de reg va millorant al llarg dels anys gràcies als comentaris dels seus usuaris i a l’experiència que es va adquirint en la gestió d’aquesta eina que es fa des de l’Oficina del Regant a l’EA de Tàrrega. L’objectiu d’aquesta eina és facilitar al productor de manera senzilla unes dades que li permetin programar el reg i poder ajustar les necessitats de reg de les seves parcel·les. Cada dos anys es realitza una enquesta als usuaris de l’eina per conèixer la seva opinió sobre el funcionament i aspectes a millorar. A finals de la campanya de reg passada es va realitzar l’enquesta d’opinió sobre l’eina, l’enquesta ens ha ofert informació sobre el correcte funcionament d’aquesta pels usuaris que han contestat, ja que determinen que les recomanacions de reg s’adapten bastant a les necessitats de reg dels seus cultius. També la majoria considera que és fàcil el seu ús i útil per la seva gestió de l’explotació. En general el nivell de satisfacció és elevat per part dels usuaris.

També comentar que a finals de la campanya passada es va realitzar un estudi comparatiu de la campanya de reg del 2015 en relació a l’any mig en 10 estacions agroclimàtiques de referència i també es va comentar les incidències que hi havia hagut durant la campanya. Aquest article es va publicar al Butlletí del novembre del 2015.

Per la gestió de la campanya del reg i per a poder tenir informació sobre les estratègies de reg trobem diferents eines dins de l’espai de l’Oficina del Regant de RuralCat i en el butlletí mensual:

 

Informació relacionada