GESTIÓ FORESTAL | 07/02/2019  Ruralcat

El Grup de PAM del CTFC ofereix divulgació sobre la producció de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya des de fa 21 anys

El Grup realitza tasques de dinamització del sector productiu, tant de la recol·lecció silvestre com del cultiu de les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) des de l’any 1997, que inclouen jornades tècniques, un bloc informatiu, formació i dades estadístiques a l’Observatori Forestal Català.

Material divulgatiu del grup PAM

Material divulgatiu del grup PAM

El Grup de PAM (Plantes Aromàtiques i Medicinals) del CTFC forma part del programa de Bioeconomia i Governança del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, una institució que contribueix a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible del medi natural.

L’any 2000 el grup va ajudar a la creació i dinamització de l’Associació Catalana de Productors de Plantes Aromàtiques i Medicinals (ACPPAM) i fins al 2010, any en què es va inactivar, es va treballar conjuntament amb la gent del territori en el foment, promoció i divulgació del sector de les PAM. Durant aquest temps es van fer eines divulgatives amb la col·laboració del DARP, com ara el Dossier tècnic núm.13 "Plantes aromàtiques i medicinals" de Ruralcat i el vídeo sobre la producció de plantes aromàtiques i medicinals.

Per a continuar amb la tasca de suport i acompanyament al sector, el Grup de PAM del CTFC, amb el suport del Servei d’Innovació Agroalimentària del DARP, ha continuat realitzant tasques de divulgació a través de l’organització de jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica i d’un servei d’assessorament tècnic a emprenedors en producció de PAM, i en paral·lel es va crear el bloc informatiu de plantes aromàtiques i medicinals: l’INFOPAM

Des de la seva creació, a l’abril del 2009, s’han editat un total de 680 entrades d’informació al bloc, que han tingut unes 150.000 visualitzacions fins a finals de maig 2018, essent una molt bona eina de difusió i punt de trobada de la gent que treballa en aquest sector

L’INFOPAM ofereix informació sobre activitats (sortides, cursos, tallers, jornades, congressos...), notícies, recursos, entrevistes, etc. relacionades amb el cultiu, la recol·lecció silvestre, l'elaboració de productes, empreses, mercat, legislació i novetats de les PAM que puguin ser d’utilitat per a els emprenedors i professionals del món agroforestal i industrial.

L’enfocament és prioritàriament a l’àmbit català, però també s’informa d’esdeveniments d’Europa i països mediterranis.
Existeix un servei de subscripció al butlletí INFOPAM, que actualment compta amb uns 200 subscriptors, que permet rebre avisos sobre les diferents notícies publicades. Les notícies també es distribueixen a través del compte de Twitter @herba_m.

D’altra banda, en el menú es disposa de l’agenda d’activitats que permet estar al cas dels propers esdeveniments, i enllaços a diferents webs relacionades amb aplicacions, associacions, denominacions d’origen, educació, etnobotànica, flora, jardins, productors, recol·lecció silvestre, serveis tècnics, vivers, etc.

D’altra banda, més recentment el Grup PAM ha col·laborat en la creació d’una secció sobre PAM a l’Observatori Forestal Català, amb la inclusió de dades estadístiques molt actualitzades sobre aprofitaments silvestres i cultius. 

Altres recursos del Grup PAM han estat en l’àmbit de la formació, mitjançant la participació en projectes europeus d’educació a persones adultes. En destaca el projecte Grundtvig PLANT WILD sobre aprenentatge de recol·lecció silvestre de plantes forestals i el projecte Erasmus+ HERBARTIS sobre formació en producció artesana de PAM, que va permetre posar a punt un curs online sobre producció de productes alimentaris a base d’herbes, que actualment s’està adaptant amb la col·laboració del Servei de Formació Agrària per a que formi part dels cursos de formació a distància del DARP.