AJUTS | 25/02/2019  Ruralcat

15.728 beneficiaris reben prop de 20M€ dels ajuts directes associats al sector agrícola i ramader de 2018

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Els ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

Els ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va fer efectiu el passat divendres, 22 de febrer, el pagament del 90% dels imports dels ajuts directes associats agrícoles a l’arròs, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics i tomàquet per a la indústria, per un import total de 4.222.472 euros a 12.760 beneficiaris.

Així mateix, també va abonar el pagament dels ajuts directes associats ramaders a vaques alletants, boví de llet, oví, cabrum, drets especials 2014 boví de llet i drets especials per un import de 15.443.223 euros a 2.968 beneficiaris. El pagament dels ajuts directes associats ramaders al boví d’engreix es pagarà a principis de març.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Durant el segon trimestre de 2019, un cop siguin definitius els imports unitaris fixats pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), es pagarà la resta de liquidacions que resultin dels percentatges fins ara retinguts del 5% del pagament bàsic, pagament verd, i complement de joves, així com del 10% restant de les ajudes associades que es van pagar divendres.

Dades del nombre de beneficiaris, import global i import unitari del pagament d’aquests ajuts:
 
 
 
Per a més informació, gràfics, i mapes de distribució del pagament:
 
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/190222_not_pagament_ajuts_associats_agricoles_ramaders_2018