GESTIÓ FORESTAL | 28/02/2019  Ruralcat

Publicat el Manual de cable aeri i experiències a Catalunya editat pel CTFC

El manual, editat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) en el marc dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020), vol ser una guia d’ús on s’exposen també les possibilitats que ofereix aquest sistema de desembosc.

El cable aeri es presenta com una alternativa innovadora i de baix impacte ambiental

El cable aeri es presenta com una alternativa innovadora i de baix impacte ambiental

A la Xarxa-i.cat s’acaba de publicar el “Manual de cable aeri i experiències a Catalunya” dins de l’activitat de demostració “Projecte demostratiu en l'ús del cable aeri a Catalunya”. El manual està editat pel CTFC, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb l’objectiu d’oferir una eina d’informació útil sobre l’ús i funcionament del cable aeri en la gestió forestal.

El manual exposa que a Catalunya existeixen  moltes àrees forestals amb potencial d’aprofitament, on hi ha moltes limitacions, sobretot les relacionades amb temes de conservació, pendents elevats i també finques forestals amb baixa densitat viària, en què l’ús d’aquest sistema de desembosc podria arribar a tenir el seu espai. Tot i que a Catalunya el seu ús és molt puntual, el cable aeri es considera entre els més importants mitjans de desembosc i transport de fusta en les regions muntanyoses d’Europa, ja que pot representar un dels millors mètodes des d’un punt de vista tècnic i ambiental.

El manual defineix els elements del cable aeri i analitza quina seria la instal·lació més adaptada per als boscos catalans. També descriu les condicions del cable aeri, els equips de treball i el seu correcte funcionament, i ofereix dades sobre els rendiments obtinguts al Pont de Suert i Biescas, els models de productivitat i els seus costos unitaris. 

Aquesta publicació s’inclou en el marc d’aquest projecte de demostració que es proposa difondre i transferir dades i bones pràctiques sobre l'ús de nous mètodes d'extracció de la fusta del bosc. En aquest sentit, el cable aeri es presenta com una alternativa innovadora i de baix impacte ambiental envers les tecnologies de desembosc per arrossegament. El projecte va dirigit als estudiants professionals forestals, escoles de capacitació agrària així com a empreses relacionades del sector.

Els projectes demostratius són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària.

La finalitat d’aquestes activitats és la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització de projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.