GRUPS OPERATIUS | 14/03/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts per a projectes innovadors de Grups Operatius supra autonòmics pel 2019

Poden sol·licitar aquests ajuts les agrupacions d’actors de més d’una Comunitat Autònoma o d’àmbit nacional que s’associen per abordar conjuntament un problema i/o oportunitat, partint d’una idea innovadora i amb un enfoc multisectorial.

Les subvencions poden arribar fins als 600.000€ per projecte

Les subvencions poden arribar fins als 600.000€ per projecte

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del FEGA, va publicar el 12 de març al BOE la resolució per la qual es convoquen els ajuts per a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri), en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 (FEADER) per a l’any 2019.

Aquesta convocatòria té un pressupost total de 25,5 milions d’euros, cofinançats en un 80% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural–FEADER.

Poden sol·licitar aquests ajuts les agrupacions d’actors de més d’una Comunitat Autònoma o d’àmbit nacional que s’associen per abordar conjuntament un problema i/o oportunitat, partint d’una idea innovadora i amb un enfoc multisectorial. Aquests actors poden ser agricultors, ramaders, universitats, centres de recerca o tecnològics, indústries agroalimentàries o de la fusta i altres productes forestals, així com també grups d’acció local, ONGs, oqualsevol altre que desenvolupi un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà el grup.

Mitjançant aquests ajuts es donarà suport a l’execució de projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari, forestal i rural, amb subvencions que poden arribar fins als 600.000€ per projecte. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 8 d’abril a les 14.00h.

El procediment, així com la documentació addicional d’interès estan disponibles a la seu electrònica del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.