GRUPS OPERATIUS | 18/03/2019  Ruralcat

MAFRICA, PADESA i l’IRTA creen nous snacks per a mascotes a partir de co-productes d’escorxador de forma energèticament eficient

Aquest projecte, finançat a través de l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha estat liderat per l’empresa MAFRICA i coordinat per l’IRTA, amb la participació de l’empresa PADESA.

En total, s’han obtingut vuit nous productes amb base de porc i cinc en base d’aviram

En total, s’han obtingut vuit nous productes amb base de porc i cinc en base d’aviram

La forma més habitual de donar sortida a subproductes d’escorxador és la producció de farines per alimentació animal. Però no és l’única. El “Projecte Pilot de producció de pet treats per donar alt valor afegit a co-productes d'escorxador” ha permès avaluar la conversió d’una part dels subproductes d’escorxador en “pet treats”, és a dir, productes d’origen animal presentats en formats que els donen els atributs de premi, joguina funcional o snack per a mascotes. Aquest solen ser productes auto estables, que es conserven sense necessitat de fred, obtinguts a partir de teixit connectiu, muscular, ossi o d’òrgans que normalment han seguit un processat tèrmic i/o de deshidratació que assegura la destrucció de patògens i la seva estabilitat microbiològica. 

En el marc d’aquest projecte, els escorxadors MAFRICA i PADESA, amb l’ajuda de l’IRTA, han desenvolupat amb èxit la creació de 13 snacks per a animals de companyia a partir de co-productes d’aviram, oví i porcí. Els nous productes de porcí, a més a més, s’elaboren reaprofitant part de l’energia residual de l’escorxador MAFRICA, principalment dels sistemes de refrigeració. Les proves realitzades han permès reaprofitar fins a un 42% de l’energia residual.

                            

En total, s’han obtingut vuit nous productes amb base de porc i cinc en base d’aviram a partir de la creació de noves formulacions, el control de processos i la validació de la seguretat alimentària. Els nous aliments per a animals de companyia són cuits, curats i fermentats. Addicionalment, permeten afegir-hi altres reclams segons els ingredients utilitzats, com per exemple Omega 3. També s’han investigat formats innovadors en aquest sector com ara la liofilització, que ofereix un format únic i molt innovador, no obstant, cal estudiar-ne la rendibilitat econòmica. En paral·lel als nous formats, també s’ha tingut en compte la qualitat nutritiva dels snacks i l’acceptació per part dels animals de gosseres municipals i centres veterinaris. 

Com a conclusions del projecte, es determina que els tractaments tèrmics sobre òrgans i peces toves ofereixen molt bons resultats. En canvi, els tractaments tèrmics sobre ossos són força agressius. En aquest cas, la millor opció és salmorra més bany. 

Ricard Carreras, responsable del Departament de R+D+I de MAFRICA, s’ha mostrat molt satisfet dels resultats obtinguts en el marc del projecte: “vam produir quantitats pilot per poder determinar quins eren els processos idonis per a cadascun dels subproductes que vam decidir incloure. També vam fer proves de tast amb animals de companyia i vam estudiar quina seria la resposta del mercat”. Carreras també afegeix que de totes les possibilitats inicials es van centrar finalment en “productes de porcí que es poden elaborar i vendre directament, amb un tractament bàsic d’assecatge que ens permet obtenir un producte natural, 100% carni, amb una vida útil de més d’un any sense conservació amb temperatura. Pel que fa a l’energia, vam aconseguir que una part del glicol que fem servir per a la refrigeració es reaprofiti per a l’assecatge dels subproductes”. Entre les properes fites, l’empresa té previst buscar noves vies per solucionar els problemes amb els subproductes descartats per tal d’ incorporar nous productes i incloure millores en els envasos. 

Aquest projecte s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020 amb un pressupost de 267.142,86€ que ha estat finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.