AJUTS | 25/03/2019  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut a les activitats de demostració corresponents a la convocatòria de 2018

Aquests ajuts estan previstos a l’operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 i compten amb una dotació total de 5 milions d’€ per a tot el període de programació (cofinançats en un 57% pels pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

S’han aprovat un total de 59 sol·licituds per un import de 1.689.928,55 euros

S’han aprovat un total de 59 sol·licituds per un import de 1.689.928,55 euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha resolt les sol·licituds d’ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020) que es van convocar mitjançant la Resolució ARP/1281/2018, de 8 de juny de 2018. S’han aprovat un total de 59 sol·licituds per un import de 1.689.928,55 euros.

Es tracta de la segona convocatòria d’aquests ajuts, que tenen com a objectiu el suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius. En  poden ser beneficiaris les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i/o els centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca.

La resolució es pot consultar a través del Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Més informació a l’espai Xarxa-i.cat

Informació relacionada