GESTIÓ FORESTAL | 03/04/2019  Ruralcat

L’Estratègia de la Biomassa de Catalunya ha permès augmentar la biomassa forestal aprofitada per a usos tèrmics

La posada en marxa de l’Estratègia ha permès incrementar en 5.500 hectàrees la superfície gestionada i de 130.000 tones la biomassa forestal. En total s’han instal·lat 2.700 calderes de biomassa i en total s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2.

Amb l'Estratègia en total s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2

Amb l'Estratègia en total s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2

Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions d’hectàrees i un increment d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any de les masses forestals. Amb l’objectiu de posar-los en valor i de combinar la seva conservació amb la rendibilització del recurs, el Govern ha impulsat l’Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya 2014-2020.

La posada en marxa de l’Estratègia ha permès incrementar la gestió dels boscos, ja que s’ha augmentat de 5.500 hectàrees la superfície gestionada i de 130.000 tones la biomassa forestal aprofitada per a usos tèrmics. En total s’han instal·lat 2.700 calderes de biomassa –industrials i domèstiques- que sumen més de 240 MW, i en total s’ha estalviat l’emissió de 300.000 tones de CO2

En el marc de l’estratègia, s’ha constituït el Clúster de la Biomassa de Catalunya, s’ha creat l’Observatori de calderes de Biomassa, s’han promogut instal·lacions de referència, s’ha coordinat la participació en projectes europeus i s’han dut a terme diferents actuacions de difusió i sensibilització per promoure la correcta utilització de la biomassa.

Per abordar aquest temàtica i intercanviar experiències, ahir es va celebrar al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona el Fòrum de la Biomassa de Catalunya, amb la participació de més de 60 empreses, administracions i professionals. El Fòrum neix amb l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada per posar en comú l’evolució d’aquesta font d’energia renovable i coordinar noves actuacions per impulsar-ne la implantació al país. El Fòrum també ha servit perquè tot el sector comenci a intercanviar idees i propostes per tal de reeditar i renovar l’Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya, que culmina l’any que ve. 

L’acte, que ha estat organitzat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) amb el suport del Clúster de la Biomassa de Catalunya, ha comptat amb una sessió de treball dinamitzada per tal d’identificar propostes i mesures específiques per potenciar l’ús de la biomassa a Catalunya.