VI | 12/04/2019  Ruralcat

Els laboratoris de l'INCAVI renoven l’acreditació ENAC ampliant els paràmetres d’anàlisis de sucres en vins

Aquesta acreditació també suposa un reconeixement de la competència tècnica dels laboratoris de l’INCAVI, així com una garantia d’objectivitat al ser un servei públic, oficial i independent.

Laboratori de l'INCAVI (font: DARP)

Laboratori de l'INCAVI (font: DARP)

Al laboratori de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) s’analitzen paràmetres com l’acidesa, el grau alcohòlic, l’àcid acètic, el diòxid de sofre lliure i total, entre d’altres i, des d’ara, els anàlisis de sucres ja disposen de l’acreditació ENAC, permetent determinar la glucosa i la fructosa que contenen els vins. Aquesta acreditació oficial és important perquè les concentracions de sucre residual en els productes vinícoles són claus per poder comprovar la conclusió de la fermentació, les característiques sensorials i l’estabilitat microbiana del vi. Aquesta acreditació també suposa un reconeixement de la competència tècnica dels laboratoris de l’INCAVI, així com una garantia d’objectivitat al ser un servei públic, oficial i independent.

L’INCAVI ofereix serveis d’anàlisi i control de qualitat per a cellers i empreses vinícoles de tot Catalunya. Realitza anàlisis oficials que en molts casos són obligatoris, per exemple, per a l’exportació. Des de l’any 2011, els serveis analítics dels laboratoris de l’INCAVI treballen en l’entorn de qualitat que determinen els requisits tècnics i de gestió definits per la Norma Internacional UNE-EN ISO/IEC17025, acreditat per l’ENAC, l’Entitat Nacional d’Acreditació, l’únic organisme dotat de potestat pública per atorgar acreditacions.

L’INCAVI té com a missió general facilitar el posicionament dels vins catalans davant el consumidor nacional i internacional. Entre les seves funcions, desenvolupa serveis a empreses vitivinícoles, com anàlisis i col·laboració en recerca, per tal de millorar la qualitat i la competitivitat del sector.  

L’Institut compta amb dos laboratoris oficials situats a Reus i a Vilafranca del Penedès. Actualment es fan al voltant de 15.800 anàlisis l’any, concretament analítiques per a l’exportació i control de qualitat; però també analítiques destinades a la recerca, com les d’identificació de varietats, llevats, bactèries, i també anàlisis de terres i fulles.
 

Informació relacionada