INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 23/04/2019  Ruralcat

Publicats els resultats del projecte sobre l’eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre flora arvense

La fitxa tècnica exposa els resultats obtinguts en el projecte de recerca” Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics” finançat amb l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Roller crimper de Soldo Macchine Agricole (autor: Alejandro Pérez-Ferrer)

Roller crimper de Soldo Macchine Agricole (autor: Alejandro Pérez-Ferrer)

La gestió de les espècies arvenses és el principal problema tècnic al que han de fer front els agricultors i les agricultores ecològics en els cultius hortícoles. En aquest projecte s’ha assajat la incorporació dels cultius de cobertura que proporcionen serveis agroecològics i la seva terminació mitjançant la innovadora tècnica de l’ILCR (in-line tiller/roller crimper), testada a Catalunya de manera experimental pel Grup de Recerca Consolidat Ecologia dels Sistemes Agrícoles de la Universitat de Barcelona, en un cultiu hortícola ecològic d’estiu d’una finca comercial situada a l’Espai Rural d’Interès Natural de Gallecs, en col·laboració amb el Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs.

L’experiment pretén analitzar l’efecte de quatre tipus d’ASC (mostassa, favó, civada i barreja de les tres espècies) sobre l'abundància de la flora arvense durant el cultiu de l’ASC, l'abundància de la flora arvense durant el cultiu comercial de pebrots i sobre la producció de pebrots. L’experiment també compara les cobertes amb un model de gestió d’arvenses basat en l’ús de plàstic negre abans i durant el cultiu de pebrot. 

Els resultats mostren que tots els tipus d’ASC són adequats per evitar el creixement de les poblacions arvenses abans del cultiu de pebrot, tot i que  la coberta de civada aixafada mitjançant el roller crimper és la més eficaç en el control de les poblacions arvenses durant la fase del cultiu i l’encoixinat del sòl amb favó, civada i la barreja de favó, civada i mostassa no afecta negativament la producció. No obstant, l’establiment de l’encoixinat de mostassa sembla afectar negativament la producció del pebrot, per això es recomanable evitar aquesta espècie en aquest cultiu.

Els resultats del projecte posen de manifest que la correcta gestió de l’ASC permet gestionar la flora arvense i obtenir un adequat rendiment del cultiu de pebrots. A més, l’establiment de l’ASC contribueixi a augmentar la biodiversitat general del sistema

La fitxa ha estat elaborada per l'equip encapçalat pel doctor Francesc Xavier Sans, de la Universitat de Barcelona, i ha estat finançada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.