AJUTS | 07/05/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura destina ajuts per mitigar el canvi climàtic en les explotacions agràries

Aquests ajuts corresponen a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural.

Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020

Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha ajudat 148 emprenedors catalans a realitzar inversions que permeten mitigar el canvi climàtic dins de les explotacions agràries. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 2.091.392,70 euros, que representa un volum d’inversió de gairebé 4,75 milions d’euros.

L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic correspon a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 i s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020, que es va convocar per primer cop el 2015 i que pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així, es dona suport a inversions com ara la millora d’immobles per a fer-los més eficients energèticament, la renovació d’instal·lacions elèctriques per a reduir el consum d’energia, l’ús de fonts renovables d’energia, maquinària i equips innovadors, o altres que suposin una reducció de l'emissió de gasos hivernacle i o d’amoníac.

La majoria d’inversions auxiliades són en l’àmbit de les energies renovables d’energia i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida i la Catalunya central, tant pel que fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.

Aquesta és la distribució territorial dels ajuts:

Mapes de distribució comarcal:

Distribució comarcal expedients mitigació CGE2018

Distribució comarcal d’imports ajuts mitigació CGE 2018

Distribució comarcal d’inversió en mitigació CGE 2018

El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020