TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 07/05/2019  Ruralcat

La XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius es celebrarà el proper 15 de maig

La jornada tècnica de referència tindrà lloc a Vilobí d’Onyar i pretén transferir al sector productor els resultats de la recerca que es realitza en conreus extensius a Catalunya.

Aquesta jornada posarà especial èmfasi en les innovacions en agricultura de precisió del sector

Aquesta jornada posarà especial èmfasi en les innovacions en agricultura de precisió del sector

La XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius es celebrarà el proper 15 de maig a Vilobí d’Onyar amb l’objectiu de transferir i divulgar informació pràctica al sector productor i alhora intercanviar experiències i opinions que puguin resultar d’utilitat en una millor gestió de les explotacions extensives

A la jornada es farà un recorregut per les estacions i es podrà veure el nou material vegetal de cereal d’hivern (blat i ordi) i també s’abordaran les estratègies de control de rovell groc. 

Aquesta jornada posarà especial èmfasi en les innovacions en agricultura de precisió del sector com ara el desherbatge mecànic guiat amb RTK, les aplicacions variables de fertilitzant o els mapes de producció. Durant la trobada també es parlarà del grup operatiu de "Producció de blat tou de qualitat per a la fabricació de farines amb un elevat índex de blancor", de l’operació 16.01.01.de la Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.

Aquesta jornada forma part de l’activitat demostrativa “Implantació d’estratègies per al control del rovell groc en cereal d’hivern”, de l’operació 01.02.01. del PDR 2014-2020.

La jornada està organitzada pel Departament d’Agricultura, dins el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), amb la col·laboració de l’IRTA i la participació del projecte IoE crops, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.