TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 21/05/2019  Ruralcat

Tàrrega i Maials acullen dues jornades dedicades al reg al Segarra Garrigues i Segrià Sud

Des de l’Oficina del Regant – EA Tàrrega, amb el suport de totes les entitats del sector del reg, es coordina i realitza els Dies del Reg. L’objectiu d’aquestes jornades és aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitza per a l’acompanyament dels regants dels diferents eixos del reg en tots aquells temes que són d’interès.

Moment de la jornada

Moment de la jornada

El passat dia 7 de maig a la Sala d’Actes de l’EA de Tàrrega, conjuntament amb l’ADV de les Valls del Corb, l’IRTA i l’UdL, es va organitzar la jornada tècnica “Dies del Reg al Segarra Garrigues. Fertirrigació en olivera, ametller i vinya” amb l’objectiu de donar pautes de fertirrigació al cultiu de l’olivera, ametller i vinya, considerant les peculiaritats de cada cultiu. 

En aquests nous regadius a pressió un dels avantatges que suposa és l’eficiència i racionalització dels fertilitzants i, per aquest motiu, cal donar pautes adequades per una fertirrigació correcta. Des de l’IRTA, Josep Rufat va presentar la fertirrigació de l’olivera i aspectes generals a tenir en compte tant en reg de suport com en reg total, com repartir els nutrients amb l’aigua de reg i maneig dels sistemes de fertirrigació. Per la seva banda, des de l’ETSEA (UdL), Miquel Pascual va presentar resultats de fertirrigació en parcel·les d’ametller superintensiu i aspectes generals de fertirrigació en produccions amb alts rendiments de producció. Després es va establir un intercanvi d’opinions amb els agricultors presents de la zona sobre aspectes del maneig de la fertirrigació en el seu dia a dia. 

Aquesta jornada va comptar amb la presència d’uns 50 agricultors, que van quedar molt satisfets de la trobada. 

D’altra banda, el passat dia 16 de maig es va portar a terme, conjuntament amb la Comunitat de Regants del Segrià Sud, el DARP, l’IRTA i l’UdL, la jornada tècnica “Dies del reg al Segrià Sud. Intensificació del cultiu de l’ametller” que va tenir lloc a la Societat de Maials. 

Aquest dia del reg  va mostrar les tècniques de cultiu, control de malalties i fertirrigació en plantacions d’ametller, i especialment en plantacions d’ametller intensiu i superintensiu en zones de regadiu. Des del DARP, Jaume Almacellas va comentar quines malalties i plagues són més comunes en el cultiu de l’ametller donant importància en quines sorgeixen amb més força en la intensificació del cultiu. Posteriorment, Amadeu Arbonés de l’IRTA va exposar els resultats d’assajos per explicar les necessitats nutricionals dels ametllers, també donant importància a l’alt consum de nutrients en altes produccions d’ametller. Seguidament, Josep Rufat de l’IRTA va explicar la fertirrigació en ametller donant més importància en aspectes més innovadors i tecnològics d’aquesta tècnica de cultiu com la fertirrigació en continu, l’aplicació de fracció líquida del purí o els tipus de fertilitzants més idonis en fertirrigació ecològica. Finalment, Miquel Pasqual de l’ETSEA va explicar les experiències en parcel·les de superintensiu d’ametller i quines tècniques de cultiu són necessàries per al màxim de producció. 

Conjuntament amb aquestes dades es va presentar un estudi econòmic de l’amortització d’una explotació superintensiva