AJUTS | 07/06/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura abona els ajuts directes associats al sector de boví d'engreix

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) farà efectiu avui el saldo pendent dels ajuts directes associats al sector ramader de boví d’engreix per un import de 694.527 euros, a 2.479 persones beneficiàries.

Els ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

Els ajuts estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció

Un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha establert els imports unitaris definitius per hectàrea per a l’any 2018, es paga la resta dels imports pendents dels ajuts associats ramaders esmentats, cosa que suposa el 10% de l’import global d’aquests ajuts de l’any 2018.

L’import total abonat en concepte d’aquests ajuts associats ramaders corresponents a l’any 2018 suposa 6.812.390 euros per a 2.558 beneficiaris.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

A continuació es mostren les dades dels imports d’aquest pagament, nombre de persones beneficiàries, import unitari, i import global del pagament d’aquests ajuts:

                            

Per a més informació, gràfic i mapa de distribució d’aquest pagament:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/190607_not_pagament_ajuts_associats_bovi_engreix_2018

Font: DARP
 

Informació relacionada