GRUPS OPERATIUS | 12/06/2019  Ruralcat

El DARP destinarà 2,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes

L’import total de la convocatòria és de 2.560.000 euros, cofinançats pel DARP i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu d’aquest ajut, que compta amb un pressupost total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya 2014-2020, és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet el sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

Des de la primera convocatòria, l’any 2015, el DARP ha aprovat un total de 162 iniciatives de Grups Operatius, que suposen un pressupost aproximat de 15 milions d’euros i que han suposat la implicació de prop de 400 empreses. D’aquestes iniciatives, 51 corresponen a plantejament i redacció de projectes d’innovació, i 111 corresponen a projectes pilot innovadors. Els projectes pilot són projectes plurianuals i es troben en fase d’execució, amb excepció dels corresponents a la convocatòria 2015, que ja han finalitzat. 

Els projectes finançats per aquesta línia d’ajuts han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú, alhora que han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements en les zones rurals, enfortint els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments, la silvicultura, i la investigació i la innovació incloent l’objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulguen a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DARP