AGRICULTURA | 31/07/2013  DAAM

EL DAAM presenta el Pla d'acció de la biodiversitat cultivada a Catalunya

Es crea una base de dades pública, un òrgan consultiu i es regulen els requisits de comercialització de varietats locals, tot per Decret

Pelegrí, Molins i Godia durant la presentació del Pla. Font:DAMM

Pelegrí, Molins i Godia durant la presentació del Pla. Font:DAMM

 El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, ha presentat el Pla d’acció de la biodiversitat cultivada a Catalunya. Aquest Pla té com a objectiu promoure la recuperació, la conservació, l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya.

 
Durant els últims cinquanta-seixanta anys, a Catalunya, com a la resta del món occidental, hi ha hagut un pèrdua accelerada de la biodiversitat cultivada, ja que un gran nombre d’espècies i varietats que s’havien conreat durant decennis han estat substituïdes per altres varietats més productives i adaptades a altres orientacions. Aquest fet ha provocat la desaparició de moltes varietats o que algunes d’aquestes només s’hagin conservat en horts per a autoconsum.
 
Durant la presentació, el conseller Pelegrí ha afirmat que les varietats locals, a més de constituir un patrimoni genètic, engloben també alguns productes d’alt valor gastronòmic i cultural. Segons Pelegrí, cal fomentar la valorització i la comercialització d’aquestes varietats per part dels consumidors finals, per tal d’augmentar la demanda i la comercialització d’aquests productes i aportar valor afegit als productors. Aquest model de conservació in situ potencia els valors territorials i culturals dels diferents espais agraris catalans.
 
El conseller també ha afirmat que “amb aquesta actuació s’és capdavanter a l’Estat en el compliment del conveni de la FAO sobre la conservació de la biodiversitat cultivada”.
 
Pelegrí ha recordat que el mes de gener el Govern català va aprovar un decret que regula l’acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris. “Aquest tipus de venda permetrà als productors d’aquestes varietats adreçar-se al consumidor sensible a la biodiversitat, la sostenibilitat i les particularitats de cada territori per tal de donar valor afegit a les varietats locals”. A més, el conseller ha explicat que el Departament disposa de diversos instruments a través dels quals es poden donar a conèixer les varietats locals de Catalunya, com ara RuralCat.
 
El pla s’estructura en tres eixos, que engloben 20 mesures a endegar i aplicar fins al 2014:
 

1. Foment de la conservació i cultiu de les varietats locals

 
En línies generals, en aquest eix s’engloben les mesures que pretenen fomentar la conservació i el cultiu de les varietats locals. En l’actualitat, hi ha moltes iniciatives (agricultors, entitats públiques i privades) de prospecció i conservació, però hi ha una manca d’homogeneïtat en la metodologia de la recollida, descripció, classificació i avaluació del material recollit. Per aquest motiu, es proposa la creació d’una base de dades pública que es pugui consultar en línia i que reculli uns caràcters mínims descriptius de totes les varietats locals d’interès agrari de Catalunya.
 
D’altra banda, es proposa la creació d’un òrgan consultiu del Departament en matèria de conservació i ús de les varietats locals de Catalunya anomenada Comissió de Varietats Locals. Les funcions d’aquest òrgan, entre d’altres, han de ser la definició dels requisits i el pronunciament sobre la inscripció de les varietats locals dins del Catàleg de Varietats locals de Catalunya. Aquesta comissió estarà integrada per representants de tots els actors implicats en la recuperació i conservació de les varietats locals.
 
Dins d’aquest eix també es preveu que en qualsevol document de col·laboració que signi el DAAM amb qualsevol organisme públic o entitat sense ànim de lucre que porti a terme actuacions en matèria de biodiversitat cultivada hi hauran de figurar unes clàusules específiques en matèria de biodiversitat que garanteixin que les actuacions es desenvoluparan dins del marc establert per aquest Pla d’acció.
 
Finalment, també es pretén promoure l’ús i la conservació de les varietats locals a través d’una línia d’ajut específica en el Contracte Global d’Explotació. En aquest sentit, s’està estudiant la inclusió dins del PDR 2014-2020 d’una mesura agroambiental destinada a les entitats i organismes que duguin a terme treballs de prospecció, recuperació i difusió de les varietats locals del seu territori.
 
2. Foment de la promoció, divulgació i comercialització de les varietats locals
 
L’objectiu del segon eix és fomentar la comercialització de les varietats locals i la seva valorització per part dels consumidors finals. En aquest sentit, es proposa regular els requisits de comercialització d’aquestes varietats locals amb la finalitat d’afavorir-ne la conservació i utilització. Així, les varietats inscrites en aquest Catàleg podran ser comercialitzades en quantitats limitades dins l’àmbit de Catalunya si compleixen una sèrie de requisits quantitatius i qualitatius.
 
D’altra banda, també es proposa promoure la difusió de la gastronomia local lligada a productes i plats elaborats a base de varietats locals.
 

3. Foment de la recerca, innovació i transferència de les varietats locals

 
Amb aquest eix es pretén afavorir i donar suport a les actuacions en matèria tecnològica, d’assessorament, divulgació i innovació en la recuperació de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya. Aquestes actuacions, les duen a terme l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC), i les universitats, fundacions i centres vinculats.
 
D’altra banda, entre les propostes que s’inclouen en aquest eix, s’impulsarà la creació d’una agrupació de defensa vegetal específica que doni suport tècnic a la producció i conservació de les varietats locals.