ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 27/06/2019  Ruralcat

CLIMAVIT21, una eina integral per a l’adaptació de la vinya al canvi climàtic

A l’espai Xarxa-i.cat hi ha disponible un tríptic informatiu sobre CLIMAVIT21. Aquesta actuació forma part de l'activitat de demostració “L’agrometeorologia com a punt de partida per una producció vitivinícola estable i de qualitat en condicions de canvi climàtic en el segle XXI. DO Empordà i DO Pla de Bages. CLIMAVIT21”, finançada a través de l'Operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

L'activitat vol proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic

L'activitat vol proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic

L'objectiu general de l’activitat és proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llarg del segle XXI.

CLIMAVID21 té com a objectius específics: el monitoratge del canvi climàtic des de 1950 fins als nostres dies a les zones de les DO Pla de Bages i DO Empordà, mitjançant l'anàlisi de les tendències mitjanes de temperatura i precipitació, i del comportament dels extrems; les projeccions climàtiques, índexs agrometeorològics i les necessitats hídriques fins a final de segle XXI de les DO Pla de Bages i Empordà; i els plantejaments amb una visió holística del paisatge on es combina en un tot bosc/conreu/activitat humana/cultura.

Els resultats es plantegen sobretot pels professionals que treballen o es relacionen amb el conreu de la vinya (70.000 hectàrees a Catalunya), tot i que seran extrapolables a d’altres conreus llenyosos i mostraran les bases per aplicar la informació climàtica i els mètodes de càlcul dels índexs agroclimàtics per a diferents conreus herbacis

Aquesta activitat, que té un abast temporal de 2019 fins a 2021, està coordinada per l’IRTA conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Bombers de la Generalitat (GRAF), DO Pla de Bages i DO Empordà, i es coordinarà amb el projecte LIFE MIDMACC LIFE18 CCA/ES/001099. 

Font: DARP