SECTOR ECOLÒGIC | 19/04/2010  DAR/ AlimenCat

El Govern convoca uns ajuts per a la distribució d'aliments ecològics

El departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha convocat els ajuts de mínims per a la distribució d'aliments ecològics en programes de consum social i local corresponents al 2010.

supermercat ecològic supral

FONT:DAR.

 

L'objectiu dels ajuts és crear i mantenir centres de concentració de l'oferta de productes ecològics, així com potenciar mitjans materials i humans per a la distribució dels aliments. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de maig.
 
La quantitat màxima d'inversió subvencionable serà de 42.860 euros per entitat; mentre que l'import de l'ajut no pot ser superior al 35 per cent de la despesa subvencionable i, en qualsevol cas, no es podran superar els 15.000 euros per sol·licitud.
 
Aquests ajuts subvencionaran despeses ocasionades per la contractació de personal tècnic i administratiu dedicat exclusivament a la distribució d'aliments ecològics; per la millora d'instal·lacions, inclòs material d'oficina i informàtic; per l'adquisició de vehicles, i per la creació o ampliació de pàgines web.