GRUPS OPERATIUS | 09/07/2019  Ruralcat

El DARP resol les sol·licituds d’ajut de la convocatòria 2018 per a la realització de projectes pilot innovadors

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat la resolució de les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors, que es van convocar mitjançant la Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny.

Des de l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector

Des de l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector

A través d’aquesta resolució s’ha aprovat 37 sol·licituds de projectes pilot innovadors, en què hi participen un total de 174 empreses. Aquests projectes generen una despesa en innovació de 6.126.849 euros a les empreses implicades, dels quals es subvenciona un total de 4.373.865 euros. Aquest ajut està cofinançant en un 57% pel pressupostos del DARP i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

Els projectes aprovats abasten temàtiques molt diverses relacionades amb el sector agrícola, ramader i forestal, com per exemple la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora del benestar animal, innovacions en el processat d’aliments, desenvolupament de nous productes i comercialització de fustes locals, entre d’altres. 

L’ajut per a la realització de projectes pilot innovadors s’emmarca dins de l’operació de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, amb cofinançament del FEADER. Aquests ajuts compten amb una dotació total de de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació i tenen com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

El passat 1 de març es van resoldre les sol·licituds d’ajuts destinats al plantejament i redacció de projectes innovadors, per un import total de 94.648,57 euros. Mitjançant aquesta resolució es va aprovar 11 projectes d’aquesta tipologia.

Des de la primera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació, l’any 2015, s’ha subvencionat la participació de 420 empreses i entitats del sector en projectes d’innovació.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena).

La innovació és una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea (UE), fonamental per a promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per a afavorir la seva competitivitat i diversificació.

Els resultats obtinguts de l’execució d’aquests projectes es divulgaran a través de la xarxa d’innovació agroalimentària de Catalunya (Xarxa-i.cat) i de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Font: DARP