FRUITA | 16/07/2019  Ruralcat

Prodeca ha elaborat un mapa dels països on es poden exportar les diferents varietats de fruita de pinyol

El mapa s’ha elaborat en el marc del Pla d’Acció de la Fruita Dolça que vol reforçar el sector de la fruita a Catalunya a través de 10 mesures que s’implementaran fins el 2020.

El sector de la fruita dolça es considera estratègic per al país i els darrers anys es troba en una difícil situació

El sector de la fruita dolça es considera estratègic per al país i els darrers anys es troba en una difícil situació

Prodeca ha elaborat un mapa que mostra els països de tot el món on es poden exportar les diferents varietats de fruita de pinyol amb i sense protocol, sense vendes, en negociació, en petició de negociació i on no s’ha iniciat la petició de negociació. La seva elaboració s’ha fet amb la col·laboració de l’IRTA i el Grup de treball de la fruita de pinyol, que van cedir les varietats de fruites per fer l’estudi.

El gràfic també mostra les varietats de fruita de pinyol dividides en cinc categories: de menys de 14 dies, de fins a 21 dies, 28 dies, 35 dies o fins a 42 dies.                              

El sector de la fruita dolça es considera estratègic per al país i els darrers anys es troba en una difícil situació deguda, entre d'altres causes, als baixos preus que perceben els agricultors per les seves produccions. Per aquest motiu, el 2017 el Departament d’Agricultura, juntament amb el sector i les organitzacions professionals agràries, va engegar la iniciativa del Pla d'Acció de la Fruita Dolça amb la qual es vol reforçar el sector de la fruita a Catalunya.

El Pla compta amb un pressupost de 19,3 milions d'euros i disposa de 10 mesures que es van posar en marxa el maig del 2018 i finalitzaran en la seva majoria el 2020, excepte els ajuts a les arrencades d’arbres fruiters que finalitzen el 2021.

Font: Prodeca